.

Đơn Dương quán triệt chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Xuất bản: 08:00, Thứ Tư, 10/04/2013 [GMT+7]

(Lamdongtv.vn) - Ngày 8/4 huyện ủy Đơn Dương đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp”.

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của huyện đã giới thiệu những nội dung cơ bản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, về việc thực hiện dân chủ, về tinh thần gương mâu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng và với nhân dân. Qua đợt quán triệt này giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tìm hiểu, nắm bắt một cách đầy đủ hơn về sự cần thiết phải quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những nội dung và giải pháp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi được quán triệt, học tập, mỗi cán bộ đảng viên làm bài viết thu hoạch, đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình học tập rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./-

Văn Mạnh
Đài TTTH Đơn Dương
 

.
.
.
.
.
.
.