.

Đam Rông: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8-Khóa IX

Xuất bản: 07:26, Thứ Năm, 11/04/2013 [GMT+7]

(Lamdongtv.vn) - Sáng ngày 9/ 4, huyện Đam Rông cũng đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 (Khóa IX) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.  Dự báo tình hình trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo”, chính sách dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây mất ổn định chính trị vùng Tây Nguyên. Do vậy chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thân Nghị quyết TW8 của Đảng trong thời gian tới được huyện Đam Rông đặc biệt quan tâm. Trong đó, tiếp tục, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữ xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa; đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân các dân tộc huyện Đam Rông không tin, nghe theo lời kẻ xấu xíu giục; xây dựng bộ đội địa phương và công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình và tự giải quyết những tình huống về quốc phòng- an ninh xảy ra trên địa bàn. Nhân dịp này, có 12 tập thể và 16 cá nhân được UBND huyện Đam Rông tặng giấy khen vì đã có thành tích 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 (Khóa IX) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” ở địa phương./.

Văn Trọng
Đài TT-TH Đam Rông

.
.
.
.
.
.
.