.

Hội nghị giới thiệu NQ 25–6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa 11

Xuất bản: 07:26, Thứ Sáu, 21/06/2013 [GMT+7]
(Lamdongtv.vn) - Ngày 20,6, Ban dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 25 ngày 3/6/2013 lần thứ 7 khóa 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Ban dân vận Trung ương; đồng chí Hà Phước Toản, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ  tỉnh và các thành viên mặt trận, Ban dân vận các huyện, thành phố.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Ban dân vận Trung ương thông tin những nội dung quan trọng của Nghị quyết 25, lần thứ 7 khóa 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Phân tích tình hình và nguyên nhân; mục tiêu, quan điểm và công tác tổ chức thực hiện.
Mục đích, yêu cầu của nghị quyết là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
Thông qua hội nghị này nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên tuyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận, đồng thời quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ ban dân vận, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân các cấp ngày càng vững mạnh. /.
Mạnh Thành
.
.
.
.
.
.
.