.

Chuyên mục: Hộp thư truyền hình (04/03/2014)

Xuất bản: 06:45, Thứ Năm, 06/03/2014 [GMT+7]
Các cơ quan chức trả lời thư :
- Ông Võ Việt Hùng - xã Tà Hine, huyện Đức Trọng
            về việc xem xét khen thưởng thành tích trong kháng chiến chống Mỹ
- Bà Trương Thị Tuyết - huyện Lâm Hà
            về chính sách mới miễn giảm học phí cho sinh viên ở một số ngành năm học 2014
Ông Ngô Văn Dương - thôn 11, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà
            kiến nghị tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải quyết việc Công ty cổ phần thi công cơ giới Lâm Hà còn nợ
Ông Nghiêm Hữu Thi - thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng
            về quy định mới nhất về trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như công nhân được tính như thế nào?
Bạn Nguyễn Hoàng Thuận - huyện Đơn Dương
            quy định của chính sách mới về mức hổ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
.

 

.
.
.
.
    .
    .
    .