.

Lạc Dương: Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TW8 khóa IX

Xuất bản: 11:05, Thứ Năm, 11/04/2013 [GMT+7]

(Lamdongtv.vn) - Sáng ngày 10/4/2013, huyện ủy Lạc Dương đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

10 năm qua, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết TW8 khóa IX gắn với phát triển kinh tế xã hội, kinh tế trên địa bàn huyện Lạc Dương đã tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ.  Văn hóa – giáo dục được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; các chính sách về an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, quốc phòng an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị không ngừng được cũng cố và kiện toàn, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra một số hạn chế đó là: tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định, cần phải được quan tâm thường xuyên, công tác quốc phòng toàn dân chưa được triển khai đều và đạt chất lượng.
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ông Trần Công Chánh – phó bí thư thường trực huyện ủy và Ban chỉ huy quân sự huyện đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã đạt nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết, 14 tập thể và 16 cá nhân khác được UBND huyện tặng giấy khen.

Phạm Phương - Anh Tuấn
Đài TTTH Lạc Dương

.
.
.
.
.
.
.