.

Hội thảo nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng

Xuất bản: 08:41, Thứ Năm, 13/06/2013 [GMT+7]
(Lamdongtv.vn) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc -  Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013), ngày 11/6, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương.
 
Cách đây 65 năm trong lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bác Hồ nêu rõ, “ Mục đích thi đua là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm; Cách làm là dựa vào dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho nhân dân; Bổn phận của người Việt Nam bất kỳ già, trẻ, gái, trai, bất cứ giàu nghèo, lớn nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa… Những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua và công tác khen thưởng xuyên suốt qua các thời kỳ luôn có tác dụng động viên, cỗ vũ, tạo nên sức mạnh thực hiện.
Ở Lâm Đồng, qua 10 năm triển khai luật thi đua, khen thưởng đã có những chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục được tính hình thức trong thi đua và bình xét, việc thực hiện pháp chế về thi đua, khen thưởng đã tuân thủ và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, theo bà Võ Thị Khiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của tỉnh, quá trình triển khai công tác này vẫn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập; một số khiếm khuyết phải sửa đổi, bổ sung; Chính sách thi đua, khen thưởng chưa bao quát được các đối tượng, các cá nhân, các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân… dẫn đến việc tuyên dương, khen thưởng thiếu công bằng, thiếu minh bạch; Nhiều tiêu chuẩn khen thưởng nội dung chưa phù hợp với tính chất phong trào; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng không đồng bộ,  nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí chưa phù hợp với thực tiễn của công việc… Tại hội thảo, nhiều ý kiến nhấn mạnh, tuyên dương nhân tố điển hình phải hội tụ các yếu tố quy định; việc bình xét phải nhận được sự đồng thuận và có tính tập thể cao, đặc biệt cần mở rộng việc tuyên dương, khen thưởng đối với mọi tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng tạo trong thực tiễn cuộc sống.
 
Liên quan đến việc bình xét theo tiêu chí thi đua, có ý kiến cho rằng phải đổi mới và nâng cao tỷ lệ bình xét danh hiệu thi đua trong các cơ quan, đơn vị, nhất là tiêu chí thi đua phải theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của từng loại hình cơ quan, tổ chức.
 
Lao động sáng tạo là cơ sở để nâng cao năng suất và thúc đẩy phát triển xã hội, nhiều đại biểu nêu rõ, công tác thi đua khen thưởng cần thực hiện liên tục, thường xuyên; sáng kiến trong thi đua phải có tính khả thi và được xã hội ghi nhận, cần tránh bệnh thành tích trong thi đua, có như vậy mới khơi thông sức sáng tạo của chính những người tự nghiên cứu, chế tạo và làm ra những sản phẩm hữu ích. 
 
Ngoài ra, hội thảo cũng được nghe nhiều tham luận thiết thực, đóng góp nhiều nội dung quan trọng về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; Biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thi đua; Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến…. Có thể nói, hội thảo nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng là dịp để mỗi cấp, mỗi ngành và các địa phương rút ra được kinh nghiệm từ thực tiễn, để xây dựng các giải pháp thi đua, khen thưởng mang tính dân chủ, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật./. 
Mạnh Thành
.
.
.
.
.
.