.

Học tập các nghị quyết kết luận hội nghị TƯ 7 khóa XI

Xuất bản: 15:35, Thứ Tư, 21/08/2013 [GMT+7]
(Lamdongtv.vn) - Sáng ngày 20/08, Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết kết luận tại hội nghị của Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XI.Trong thời gian 1 ngày, 300 cán bộ Đảng viên thuộc khối các cơ quan Tỉnh Lâm Đồng sẽ được nghe quán triệt nghị quyết số 25 của BCHTW về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết luận số 64 của BCHTW khóa 11 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Nghị quyết 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nghị quyết 22 của Bộ Chính Trị về hội nhập quốc tế và kết luận 53 của Ban chấp hành trung ương khóa 5 về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.
Các nghị quyết kết luận được trình bày tại hội nghị sẽ được các cán bộ, Đảng viên tiếp thu về phổ biến tại mỗi cơ quan đơn vị, từ đó góp phần phục vụ tốt hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.                                                                                                 
Hoàng Ái
.
.
.
.
.
.
.