Tin tức

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ năm, 10/01/2019 - 19:27

(Lamdongtv.vn) - Sáng 10.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ông Trần Văn Hiệp – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có ông Dương Công Hiệp – UVBTVTU – Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh.
 Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, thể hiện được trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu và cụ thể hóa triển khai thực hiện, cơ bản đã bảo đảm yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ thời gian. Nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm đã được đổi mới trong hình thức tổ chức với nội dung phong phú, có tính thực tiễn và nhân văn sâu sắc. Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được chỉ đạo, định hướng triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện kịp thời. Thường xuyên định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn.
Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo tỉnh nâng cao chất lượng nội dung, hình ảnh, bố cục Bản tin Thông tin nội bộ, đảm bảo tiến độ thời gian phát hành Bản tin với 400 tin, bài phục vụ cho sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng. Ngoài việc bám sát dòng thời sự chủ lưu từng tháng, bản tin đã tập trung thông tin có chiều sâu và có định hướng các sự kiện, vấn đề cần phải tuyên truyền. Điểm nổi bật nhất trong năm 2018, là xây dựng mới chuyên trang địa phương theo định kỳ mỗi tháng một địa phương nhằm tuyên truyền chuyên sâu về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Nhiều địa phương, đơn vị đã tập trung dành thời gian, kinh phí, tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử ngành, địa phương toàn tỉnh đã xuất bản và tái bản được 10 ấn phẩm về lịch sử. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, chặt chẽ. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong đó chú trọng nội dung “làm theo”. Song song đó, trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18 (khóa XII).  
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp khắc phục, nhất là các vấn đề như: Công tác phối hợp tuyên truyền cho cán bộ đảng viên nắm rõ các quy định trong công tác đảng; tạo điều kiện để cho quần chúng tham gia đóng góp xây dựng đảng; tổ chức tập huấn tuyên truyền các Nghị quyết mới của Đảng cho các báo cáo viên ;  chống chạy chức chạy quyền trong cán bộ đảng viên…. 
 
Kết luận tại hội nghị, ông Trần Văn Hiệp – UVBTVTU – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành tuyên giáo trong năm 2018. Đồng thời, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy mong muốn trong năm 2019 các cấp, các ngành, các địa phương và hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh cần cụ thể hóa các nhiệm vụ các nội dung đã thảo luận trong hội nghị, đồng thời đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị, đấu tranh vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng, chính trị, dư luận xã hội, đưa các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống;  Cần quyết liệt hơn trong công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí, văn hóa – văn nghệ, khoa giáo. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội để phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị, huy động trí tuệ, tâm huyết của xã hội vào công tác tuyên giáo. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.
Dịp này, Thủ tướng Chính Phủ đã tặng bằng khen cho bà Nguyễn Thị Mỵ - Phó  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác./. 
Minh Hiên

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng