Video

Đại hội đại biểu MTTTQ VN tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII

Thứ sáu, 07/06/2019 - 19:09

(Lamdongtv.vn) - Với chủ đề “ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển”, sáng ngày 7/6, Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã chính thức khai mạc

Tham dự đại hội có ông Phùng Khánh Tài – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Các sở, ban, ngành và các địa phương; Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh bạn, và 311 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (Khóa 7), nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra trong thời điểm toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chào đón nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, trong khí thế mới, tinh thần mới đại hội sẽ mở ra niềm tin, kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới. Nhiệm vụ thời gian tới đối với công tác mặt trận sẽ còn nhiều khó khăn, vì vậy đại hội lần thứ 8 sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả, hạn chế nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, chương trình hành động cụ thể để, phát huy kinh nghiệm thực tiễn để công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới thành công.
Theo báo cáo trình bày tại tại đại hội, nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Lâm Đồng đã phát huy vai trò, thực hiệu có hiệu quả chương trình hành động do Đại hội MTTQ tỉnh khóa 7 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; chương trình “Vì người nghèo”, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...; phát huy được sự sáng tạo và vai trò tự quản của Nhân dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Đến nay, toàn tỉnh có 95% gia đình văn hóa, 93% khu dân cư văn hóa, huyện Đơn Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành xây dựng nông thôn mới và huyện Đức Trọng đang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 5 năm qua, thông qua vận động của mặt trận tổ quốc các cấp, quỹ an sinh xã hội trong tỉnh đã huy động hơn 58 tỷ đồng, hỗ trợ khuyến học, xây dựng trên 2.700 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huy động được trên 17 tỷ đồng, xây dựng trên 263 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; đóng góp trên 15 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống; tham gia đóng góp quỹ vì Trường Sa gần 17 tỷ đồng.
Thông qua các cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tinh thần, trách nhiệm sẻ chia, vì cộng đồng, dân tộc trở thành nhận thức, nếp sống văn hóa, lan tỏa điều tốt, việc thiện trong mỗi người dân. Đến nay, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt gần 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%. Công tác động viên nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện sâu rộng, hiệu quả.
Đại hội đã nghe tham luận từ các đại biểu của Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019 – 2024, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân; cùng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở từng địa phương cơ sở; thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân;  tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…
Đại hội nghe các đại biểu tham luận những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, và những hạn chế của mặt trận tổ quốc các cấp trong quá trình tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước, qua đó ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác mặt trận cũng như thực hiện chương trình hành động của mặt trận tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.

Ông ĐỖ TIẾN DŨNG, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 1B, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh : “Ở cơ sở để bà con đồng thuận làm theo thì vai trò của mặt trận hết sức quan trọng… để làm được điều này chúng tôi luôn phát huy vai trò của mình, tuyên truyền, vận động cụ thể, mang lợi ích cộng đồng…”

Ông YA TIN, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương : “Phải nói cho bà con hiểu cái đúng, cái sai, đồng thời để bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước”

Linh mục HOÀNG VĂN CHÍNH, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Lâm Đồng : “Công tác tuyên truyền rất quan trọng, làm sao để bà con hiểu ý nghĩa của từng phong trào, cuộc vận động mang lại ý nghĩa cho bà con từ đó để thực hiện”
     Phát biểu về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa khẳng định: Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị được thực hiện chặt chẽ và đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, nổi bật là công tác chăm lo xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
     Phát biểu chúc mừng Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam  Phùng Khánh Tài đánh giá cao kết quả hoạt động, những chuyển biến tích cực trong nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình trong các phong trào, các cuộc vận động của mặt trận phát động, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đây chính là sức mạnh của công tác mặt trận, xây dựng và nhân rộng các mô hình nông thôn mới, đô thị văn minh, huy động tốt quỹ an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi của nhân dân.
     Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh ông Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua, những đóng góp của MTTQ các cấp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh; đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc, diện mạo đô thị và nông thôn đổi thay, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khẳng định những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào, tuy nhiên với yêu cầu thực tiễn hiện nay đòi hỏi chức năng, nhiệm vụ của MTTQ cần tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa vai trò của mình để xây dựng Lâm Đồng phát triển. 
Với tinh thần “ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển”, đại hội đã thông qua nghị quyết và thống nhất mục tiêu, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng khóa 8 gồm 95 ủy viên, hiệp thương cử 7 đại biểu Đoàn Đại biểu MTTQ tỉnh Lâm Đồng đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ 9. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Ông NGUYỄN TRỌNG ÁNH ĐÔNG, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông ĐƯỜNG ANH NGỮ và ông TRƯƠNG THÀNH ĐƯỢC, tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng thời Đại hội thống nhất bầu ông BON YÔ SOAN – Phó Ban dân tộc tỉnh, bà LÊ THị XUÂN LIÊN, Trưởng Ban tuyên giáo dân chủ pháp luật - Ủy ban MTTQ tỉnh, làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng khóa 8. Đại hội cũng thông qua danh sách các vị thôi tham gia Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

     Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 25 tập thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng giấy khen cho 45 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận thời gian qua. 
     Nhìn lại dấu ấn một nhiệm kỳ với nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng với quyết tâm cao của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên trong tỉnh, những thành tựu đạt được hôm nay đã góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển quê hương, đây chính là tiền đề quan trọng để công tác mặt trận trong thời gian tới tiếp tục có nhiều sáng tạo, góp phần đưa đưa quê hương Lâm Đồng vững bước trên con đường đổi mới./.

Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng