Tin tức

Sơ kết công tác Tuyên giáo 06 tháng đầu năm

Thứ ba, 16/07/2019 - 10:58

(Lamdogntv.vn) - Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 15/07, tại huyện Đức Trọng, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy  Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự  hội nghị có lãnh đạo ban tuyên giáo cơ các đơn vị cơ sở trong tỉnh. 

 Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của các cấp ủy Đảng; chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của năm và nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham mưu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8,9,10 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và các quy định, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của tỉnh với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để chỉ đạo, định hướng và triển khai thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương..
Đối với việc quán triệt, học tập, sinh hoạt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện sâu rộng, kịp thời, thường xuyên với nhiều nội dung và hình thức phong phú như: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2019 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh;Tổ chức Hội thi sân khấu hóa tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh, đến nay 9/12 huyện, thành đã tổ chức xong. Duy trì việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ, nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện..Ngoài ra, công tác nắm bắt dư luận xã hội thông qua tổ chức mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet tiếp tục mang lại hiệu quả....
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị còn thiếu chiều sâu, thiếu thường xuyên, chưa rộng khắp nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị còn những hạn chế nhất định trong công tác triển khai thực hiện; Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; Công tác đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh chưa chủ động, kịp thời định hướng thông tin....
 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương đơn vị, chỉ rõ những khó khăn, bất cập, hạn chế tại cơ sở; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thời gian tới.
  Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Văn Hiệp đã đánh giá cao những đóng góp của Ban Tuyên giáo các cấp trong công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần triển khai thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong đó đẩy mạnh việc định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương; công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao  công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, đấu tranh chống quan điểm sai trái.vv.. .
Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng đã tặng kỷ niệm chương cho 05 cá nhân có nhiều thành tích , cống hiến cho công tác Tuyên giáo/.
Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
Quảng cáo cột phải trên cùng
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng