Tin tức

Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai nghị quyết Trung Ương 5 khóa XII

Thứ năm, 02/11/2017 - 09:15

(Lamdongtv.vn) - Sáng ngày 01.11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng.
Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu những nội dung chính của các nghị quyết quan trọng tại hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa 12 đã thông qua.  Bao gồm: Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và  Nghị quyết số 12 về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trong Nghị quyết số 12  về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, báo cáo tại hội nghị, Đồng chí  Nguyễn Văn Yên - UVBTV TU – Phó chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ Nghị Quyết này yêu cầu  phải đổi mới trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội.  Nghị quyết cũng đăt ra mục tiêu đến năm 2020  tập trung xử lý  dứt điểm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước kém hiệu quả. Đối với Nghị quyết số 10 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” khẳng định: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng kinh tế tư nhân  là nồng cốt để phát triển kinh tế  độc lập, tự chủ. Đồng chí Phạm S, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt các nội dụng của Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết này chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đưa ra các chương trình hành động nhằm thực hiện các nghị quyết một cách hiệu quả trong đó đối với nghị quyết số 10 Lâm Đồng  đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế tư, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Về một số chỉ tiêu cụ thể trong phát triển và nâng cao chất lượng doanh nghiệp.

Để triển khai nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  Lâm Đồng đặt ra mục tiêu cụ thể hóa các quy định của Đảng và nhà nước về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với  tình hình thực tế địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế Lâm Đồng. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh ủy Lâm Đồng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp như: cần thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các yếu tố về thị trường, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Còn với nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại,  đổi mới và nâng cao  hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Lâm Đồng  xác định  thực hiện các nội dung này một cách nghiêm túc tại địa phương nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động và nguồn thu cho ngân sách; hoàn thành việc thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ, tham gia góp vốn hợp lý, làm tốt công tác quản lý, giám sát kiểm tra, kiểm soát doanh nghiệp nhà nước không để xẩy ra thất thoát, lãng phí. Để hoàn thành mục tiêu trên cần thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đổi mới chính sách để DNNN vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng lực, phẩm chất của cán bộ quản lý DNNN đồng thời nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò nhân dân và các tổ chức đoàn thể tại DNNN.
Trên cơ sở những nội dung quan trọng của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII đã được quán triệt, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, triển khai thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình.
Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD 23.345 23.255
AUD 16.778,1 16.497,32
HKD 3.003,52 2.938,51
Địa điểm Mua Bán
TP HCM 36.280 36.440
Hà Nội 36.280 36.460
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng