Tin tức

Khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh (Khóa IX)

Thứ năm, 07/12/2017 - 09:30

(Lamdongtv.vn) - Sáng ngày 6/12, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa 9 đã khai mạc kỳ họp thứ 4, kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá kết quả kinh tế - xã hội năm 2017

Quyết định các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018, và thông qua các tờ trình ban hành nghị quyết về những vấn đề quan trọng của tỉnh trong thời gian tới.
Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Ông Đoàn Văn Việt - Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Ông Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các ông bà trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Đại diện các sở, ban, ngành và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9.
Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, ông Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã điểm qua một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2017. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, năm 2017 kinh tế của tỉnh đã có sự tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra;  đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Tuy nhiên, trước khó khăn chung của cả nước, năm 2017 một số lĩnh vực của Lâm Đồng vẫn gặp khó khăn, hạn chế. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khẳng định, những vấn đề được xem xét tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để Lâm Đồng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của năm 2018. Vì vậy đề nghị các đại biểu cần nâng cao, trách nhiệm, tập trung thảo luận, góp phần thành công vào kỳ họp này.
Tiếp đó, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong năm 2017, kinh tế, xã hội của Lâm Đồng tiếp tục phát triển. Lĩnh vực kinh tế đạt hơn 46.240 tỷ động, tăng 8,16%, tăng trên 0,16% so với nghị quyết đề ra; trong đó ngành nông, lâm, thủy sản chiếm gần 47%, công nghiệp, xây dựng chiếm hơn 17%, dịch vụ chiếm trên 35%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,2 triệu đồng/năm; tổng mức đầu toàn xã hội đạt trên 23.500 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước 6.078 tỷ đồng, bằng 104,9%, vượt gần 5% dự toán địa phương, và vượt hơn 2,3% so với mức bình quân cả nước, trong đó thuế phí và lệ phí sau nhiều năm không đạt nhưng năm nay thu gần 4.000 tỷ đồng, đạt trên 103%, đồng thời một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong thuế, phí như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, khu vực ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân… tăng trưởng khá; kim ngạch xuất khẩu đạt 552 triệu đô la, tăng trên 22% so với cùng kỳ; khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 5,9 triệu lượt người, tăng 8,7% so với năm 2016; trên 29.000 lao động được giải quyết việc làm, và 600 người được tham gia xuất khẩu lao động.
Năm 2017 tỉnh cấp phép cho hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập và 47 dự án đầu tư mới, nâng tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn đến nay lên 926 dự án. Song song với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Lâm Đồng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục, nguồn vốn để triển khai các dự án, công trình trọng điểm; công tác quản lý bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, trên địa bàn tỉnh xẩy ra 875 vụ, giảm cả 3 lĩnh vực số vụ, diện tích và lâm sản thiệt hại. Năm 2017 Lâm Đồng đầu tư gần 140 tỷ đồng xây dựng Chương trình nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tại 60 xã, huyện Đơn Dương và đưa 12 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
Với sự quan tâm, đầu tư của nhà nước, đến nay đã từng bước nâng cao đời sống hộ nghèo, thôn, xã nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến nay còn 3,9%, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 12,2%. Các vấn đề văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Bên cạnh kết quả đạt được, năm 2017, kinh tế, xã hội của Lâm Đồng cũng gặp những khó khăn, nhất là các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thực hiện các công trình, dự án, độ che phủ rừng, vấn đề tái cơ cấu ngành, quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, trậ tự an toàn giao thông.
Bên cạnh xây dựng các giải phát triển kinh tế, xã hội, năm 2018 tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đôn đốc thực hiện đồng bộ các nội dung theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng; tính toán các nguồn thu ngân sách, giải ngân vốn trong xây dựng cơ bản, và tăng trưởng GRDP.
Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Vượt qua nhiều khó khăn chung của đất nước, nhưng kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh Lâm Đồng vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thành tựu này đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị; sự năng động, nhạy bén của cộng đồng doanh nghiệp. Khẳng định những mục tiêu chung trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, nêu rõ: Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh Lâm Đồng, đây cũng là năm có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, do vậy chương trình hành động cụ thể là điều quan trọng, cấp thiết nhất mà kỳ họp này cần đề ra.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến, chỉ rõ: Để thực hiện tốt mục tiêu, giải pháp của năm 2018, Tỉnh ủy xác định là năm “ Hành động mạnh mẽ, đồng bộ của hệ thống chính trị”. Trên cơ sở đó, cùng với thực hiện mục tiêu chung, kỳ họp cần xác định 4 nhóm giải pháp chính, đó là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, tập trung đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó chú trọng đến phát triên nền nông nghiệp công nghệ cao và hướng đến nông nghiệp thông minh;  xây dựng liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành du lịch, sản phẩm; xây dựng đề án tái cơ cấu ngân sách nhà nước, rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách thu hút đầu tư; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có 10% số đơn vị tự chủ về tài chính; chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sách, vững mạnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương 4 kháo 12 về tăng cường công tác xâu dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tập trung  triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, báo cáo về công tác xây dựng chính quyền năm 2017; báo cáo tổng hợp và kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Tại các buổi tiếp xúc đã có gần 790 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có hơn 80 lượt ý kiến được chuyển đến UBND tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan giải quyết. Vấn đề được cử tri phản ánh tập trung trên các lĩnh vực quy hoạch 3 loại rừng, cấp giấy quyền sử dụng đất; tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm; vấn đề quy hoạch chung, đảm bảo quy hoạch nhà ở cho người dân; phát triển hạ tầng giao thông; khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế; quản lý bảo vệ rừng, chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, và một số lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội khác…
Trong ngày làm việc thứ nhất, ngoài đánh giá kết quả kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, kế hoạch, giải pháp năm 2018, kỳ họp đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, báo cáo về công tác xây dựng chính quyền năm 2017; báo cáo tổng hợp và kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri;  các tờ trình dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; tờ trình quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016; tờ trình dự toán thu, chi ngân sách nhà nước dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; đồng thời nghe báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân tỉnh, gồm Ban kinh tế - ngân sách; Ban pháp chế; Ban văn hóa - xã hội và Ban dân tộc./.
Mạnh Thành - Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD 23.375 23.295
AUD 16.688,32 16.409,07
HKD 2.999,55 2.934,62
Địa điểm Mua Bán
TP HCM 36.530 36.670
Hà Nội 36.530 36.690
Quảng cáo cột phải,trên cùng
Quảng cáo cột phải trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng