Tin tức

Tập trung quản lý bảo vệ, pccc rừng đạt hiệu quả cao nhất

Thứ bảy, 13/01/2018 - 10:18

(Lamdongtv.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; trồng rừng; trồng cây phân tán năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, Trưởng Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020 và lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu trong tỉnh.
Báo cáo của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho thấy tình hình vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng đã có chiều hướng giảm. So sánh với cùng kỳ năm 2016, sô vụ vi phạm giảm 436 vụ (30%); diện tích thiệt hại do phá rừng giảm 35,51 ha (28%), lâm sản thiệt hại giảm  trên 1.357 m3 (26%); cháy rừng giảm cả về số vụ và diện tích rừng bị cháy (giảm 26 vụ, tương đương 76% và 92,72 ha, tương đương 78%). Trong năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức 432 buổi tuyên truyền, tập huấn bảo vệ rừng với hơn 20.000 lượt người tham gia, ký 1.386 bản cam kết bảo vệ rừng; tập huấn Cấp giấy chứng nhận cho hơn 500 người là lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các đơn vị chủ rừng Nhà nước và chủ rừng ngoài ngân sách. Tiếp tục kiện toàn và tổ chức hoạt động có hiệu quả 95 Ban Lâm nghiệp với gần 1500 thành viên, trong đó có 116 kiểm lâm phụ trách địa bàn; bình quân mỗi Ban Lâm nghiệp xã có từ 11- 18 thành viên. Cũng theo sở NNPTNT, trong năm 2017, tổng diện tích đã khoán quản lý bảo vệ rừng (QLBVR)gần 428.000 ha, gồm: khoản QLBVR bằng nguồn vốn chỉ trả dịch vụ môi trường rừng là 370.154ha; khoán QLBVR bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh là 57. 804 ha. Riêng năm 2017, diện tích khoản QLBVR thiết kế mới được thẩm định là 32.140 ha đối với 16 đơn vị. Cũng theo đó, toàn tỉnh hiện có 392 dự án của 326 doanh nghiệp đang đầu tư triển khai dự án, với tổng diện tích là 56.60 ha.  Đến nay tổng số dự án đã thu hồi 186 dự án với hơn 26.000 ha gồm 152 dự án thu hồi toàn bộ; 87 ha và 34 dự án thu hồi một phần…
Tỉnh Lâm Đồng đã ký quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh với các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Nông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký quy chế phối hợp với Công an tinh Lâm Đồng về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về quản lý, bảo vệ rừng; Chi cục Kiểm làm Lâm Đồng đã ký quy chế, phương án phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh với Chi cục Kiểm lâm vùng 4, Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận. Riêng về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: So với mùa khô 2015 - 2016, tình hình cháy rừng giảm cả về số vụ và diện tích rừng bị chảy (giảm 26 vụ, tương đương 76% và giảm 92,72 ha diện tích rừng, tương đương 78%). Tuy đạt được kết quả như nêu trên nhưng tình hình vi phạm pháp luật về QLBVR còn diễn biến phức tạp và luôn tiếm ân nguy cơ bùng phát (hàng tuần vẫn phát sinh từ 15 -20 vụ vi phạm); Có những vụ vi phạm nôi cộm gây thiệt hại lớn tài nguyên rừng (Đạ Tẻh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông. Lạc Dương, Di Linh, Đà Lạt…
Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trồng rừng, trồng cây phân tán đạt kết quả tốt, trong năm 2018, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, chương trình, dự án về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, sử dụng và phát triển rừng; phấn đấu năm 2018 giảm ít nhất 20% số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời giảm ít nhất 50% diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng gây ra so với năm 2017. Đặc biệt tích cực triển khai các chính sách về lâm nghiệp mới được ban hành một cách hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 
Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương và các thành viên tham dự về các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời cũng nêu lên những sáng kiến kinh nghiệm, cách làm tốt của đơn vị mình trong công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S - Trưởng Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 đã đánh giá cao vai trò của các cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở trong công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; trồng rừng; trồng cây phân tán trong năm 20127. Để công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; trồng rừng; trồng cây phân tán trong năm 2018 đạt kết quả cao,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị chủ rừng; cơ quan Kiểm lâm tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng. 
Cũng theo PCT UBND tỉnh Phạm S, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và các ngành liên quan cần tập trung vào 6 điểm mới, trong đó Giao Sở NNPTNT kiện toàn lực lượng kiểm lâm trong toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu hiện nay; tiến hành phân loại các loại rừng, rà soát việc trồng cây phân tán trong những năm qua, đề xuất trong những giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương; rà soát lại các dự án liên quan đến rừng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; Giao Sở tài nguyên môi trường tăng cường công tác quản lý khoáng sản, trong tháng 2/2018 báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý; Giao sở kế hoạch đầu tư kiểm tra kết quả các dự án liên quan đến rừng, xem xét các vụ việc đất rừng chuyển nhượng dự án liên quan đến con em cán bộ, cán bộ kiểm lâm và cơ sở, để rà soát và kiên quyết xử lý, luân chuyển bố trí cán bộ trong giai đoạn 2021-2025. Giao sở Công thương rà soát tất cả các dự án thủy điện nhỏ đã đưa ra khỏi quy hoạch có liên quan đến rừng và không tham mưu Bộ công thương hòa mạng cho các dự án công trình thủy điện không thanh toán nghĩa vụ tài chính, không trồng rừng thay thế của các năm về trước, hoàn thành dứt điểm trong năm 2018.
Ngoài ra, PCT UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đối với các vụ án hình sự quy mô không lớn, phân cấp công an cấp huyện, thành phố tham gia tích cực, xử lý nhanh chóng ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, đưa thông tin những vụ án điểm, những vụ việc nổi cộm, nghiêm trọng lên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, giáo dục tại cộng đồng. Thực hiện tốt chỉ thị 13 của Ban bí thư trung ương và chỉ thị 30 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, các dự án thuê rừng của lãnh đạo huyện, lãnh đạo chính quyền cấp cơ sở. Trong năm 2018, tập trung rà soát tất cả các dự án thuê rừng trong thời gian qua và ký hợp đồng với tất cả các dự án này. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán và giao khoán bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao nhất, tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD 23.345 23.255
AUD 16.778,1 16.497,32
HKD 3.003,52 2.938,51
Địa điểm Mua Bán
TP HCM 36.280 36.440
Hà Nội 36.280 36.460
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng