Tin tức

Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chủ nhật, 11/02/2018 - 13:16

(Lamdongtv.vn) - Sở tài chính tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị công chức năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nước, thuế, phí , lệ phí và thu khác ngân sách nhà nước … trong năm qua, sở tài chính đã bám sát các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách, năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước 6.446 tỷ đồng, đạt 120% dự toán trung ương, 111% dự toán địa phương, tăng gần 20% sao với năm 2016.
Trong đó, thu từ thuế, phí và lệ phí là gần 4000 tỷ đồng, đạt 103% dự toán địa phương, thu từ đất nhà gần 1000 tỷ , đạt 134% và  thu tài chính 467 tỷ , đạt 148% dự toán . Cùng với các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, năm 2017 tỉnh Lâm Đồng cũng đã chi ngân sách địa phương 10.810 tỷ đồng, đạt 112% dự toán trung ương, đạt 109% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển gần 1.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% trên tổng chi cân đối; chi thường xuyên gần 7.000 tỷ đồng bằng 111% so với năm 2016. Về cơ cấu thu, chi ngân sách tổng thu ngân sách nhà nước và tổng chi cân ngân sách địa phương đều tăng so với năm trước.
Ngoài thu chi ngân sách, sở tài chính tỉnh Lâm Đồng cũng đã thực hiện có hiệu quả một số nhiệm khác như quản lý giá đất, quản lý công sản,thanh tra, cải cách hành chính,thực hành tiết kiệm, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở… Năm 2018, cán bộ công chức sở tài chính Lâm Đồng sẽ tập trung thực hiện 13 nhóm giải pháp để hoàn thành 4 nhiệm vụ đó là thu, chi , điều hành ngân sách, quản lý giá – công sản, cải cách thủ tục hành chính và một số công tác khác./. 
Tấn Sỹ

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng