Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Đạ Tẻh

Thứ năm, 08/03/2018 - 10:23

(Lamdongtv.vn) - Ông Nguyễn Xuân Tiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có buổi làm việc và thực tế tại Đảng ủy xã Mỹ Đức, xã Đạ Pal

Tiếp tục chương trình khảo sát và làm việc về xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các địa phương trong tỉnh.

Ngày 7.3, ông Nguyễn Xuân Tiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có buổi làm việc và thực tế tại Đảng ủy xã Mỹ Đức, xã Đạ Pal, và làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh. Cùng tham dự có ông Trần Duy Hùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Văn Hiệp, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Phan Văn Đa, PCT UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Đạ Huoai.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Mỹ Đức và xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh đã báo cáo khái quát đặc điểm tình hình chung của địa phương trong thời gian qua, trong đó tập trung chủ yếu chỉ đạo về công tác phát triển Đảng, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM và các giải pháp để giảm nghèo đạt hiệu quả tại 2 địa phương. Trong năm 2017, xã Mỹ Đức đã có nhiều cố gắng, nỗ lực với sự chung tay, góp sức của nhân dân để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng NTM với kết quả đã hoàn thành 16/19 tiêu chí:  Trong đó có 02 tiêu chí mới hoàn thành; đồng thời tích cực triển khai nâng cao và duy trì các tiêu chí đã đạt, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đạt 31,25 triệu đồng/người/năm, tích cực vận động nhân dân sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất, với 04 Tổ hợp tác. Trên lĩnh vực giảm nghèo, thông qua các nguồn vốn, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,66%, hộ cận nghèo giảm 0,68% so với 2016. Xã Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát sắp sếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, đến nay tinh giảm 02 công chức và 04 người hoạt động không chuyên trách thuộc các ban đảng; đồng thời phân công cán bộ, công chức kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ được nâng lên, đạt chuẩn theo chức danh, vị trí việc làm. Còn tại xã Đạ Pal cho thấy, đến tháng 12/2017, xã Đạ Pal đã hoàn thành 16/19 tiêu chí xây dựng NTM; Về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, theo nghị quyết của Đảng ủy, mỗi năm giảm nghèo từ 2-3%, trong quá trình thực hiện tỷ lệ giảm khá tốt trên 4%/năm; toàn xã còn 40 hộ nghèo, giảm 4,85% so với năm 2016, hộ cận nghèo còn 60 hộ, tăng 1,98%. Đảng bộ xã Đạ Pal có 10 chi bộ trực thuộc với 80 đảng viên, kết quả kiểm tra giám sát hàng năm có 90% chi bộ họp đủ 12 kỳ, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt 95%...
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đánh giá và ghi nhận những kết quả nổi bật của chính quyền địa phương xã Mỹ Đức, xã Đạ Pal đồng thời chỉ đạo chính quyền 2 địa phương này tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thoát nghèo, giảm nghèo một cách bền vững, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới đã đạt và chưa đạt, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh...
Tiếp đó, ông Nguyễn Xuân Tiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Đạ Teh. Báo cáo cho thấy, qua 8 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, các xã nghèo, thôn nghèo đã được đầu tư trên 37 tỷ đồng để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo mua máy móc, dụng cụ sản xuất; hỗ trợ thâm canh, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Tính đến cuối năm 2017, theo chuẩn nghèo đa chiều, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh còn 572 hộ nghèo (tỷ lệ 4,7%), 854 hộ cận nghèo (tỷ lệ: 7,02%). Về xây dựng nông thôn mới, qua rà soát bình quân mỗi xã đạt 17,5/19 tiêu chí, tăng 2,3 tiêu chí so với đầu năm 2017; lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét, công nhận thêm 03 xã: Hương Lâm, Quốc Oai, Triệu Hải đạt chuẩn NTM năm 2017. Nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 7/10 xã. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ huyện có 37 Tổ chức cơ sở đảng, 182 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Qua kiểm tra, khảo sát đánh giá cho thấy chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên đáng kể, công tác phát triển đảng viên mới đã được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, thể hiện được vai trò lãnh đạo của chi bộ. Tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ trong năm bình quân trên 90%, (chi bộ thôn, TDP đạt 85% trở lên).
Riêng về việc việc sắp xếp, kiện toàn lại một số cơ quan, đơn vị, thực hiện tinh giản biên chế từ huyện đến cơ sở trong thời gian qua ở địa phương đã phát huy hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị….Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến cũng đã nghe đại diện các thành viên trong đòan công tác trao đổi thêm về những giải pháp, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, tồn tại của Đạ Teh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao những nổ lực của Ban thường vụ huyện ủy Đạ teh và cấp cơ sở trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian tới, huyện Đạ Tẻh cần có các giải pháp quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng đối với các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên,  Ban thường vụ huyện ủy cần tiếp tục chỉ đạo sát sao các tổ chức cơ sở Đảng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh tiếp tục có các giải pháp căn cơ để xóa và giảm nghèo bền vững từ những chương trình trọng tâm của địa phương. Tổ chức sắp xếp, hoàn thiện các đề án tổ chức bộ máy với quyết tâm cao để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tập trung phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu kinh tế có định hướng đối với các cây trồng vật nuôi chủ lực của địa phương, quản lý bảo vệ rừng tốt hơn từ việc nâng cao vai trò quản lý của nhà nước, chính quyền địa phương….
Cũng trong chương trình làm việc tại Đạ Tẻh, Bí thư Nguyễn Xuân Tiến đã khảo sát thực tế tại mô hình trồng cây cao su tại buôn Con Ó xã Mỹ Đức và mô hình nuôi tằm con tại thôn Xuân Phong, xã Đạ Pal. Qua thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao hiệu quả của mô hình cây cao su của 62 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo trồng tập trung trên 65ha từ năm 2012, mô hình này tránh tình trạng buôn bán đất, giúp thoát nghèo, xóa nghèo bền vững. Đối với mô hình nuôi tằm con, Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành chức năng cần có quan tâm, hỗ trợ về nguồn trứng giống tằm để ổn định cho người nuôi. Đối với tình hình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã Đạ Pal, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến cũng đã chỉ đạo chính quyền địa phương cần tiếp tục phát triển diện tích trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có hướng liên kết tiêu thụ kén để tạo điều kiện cho người dân ổn định đầu ra và đời sống. ./.

Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD 23.345 23.255
AUD 16.778,1 16.497,32
HKD 3.003,52 2.938,51
Địa điểm Mua Bán
TP HCM 36.280 36.440
Hà Nội 36.280 36.460
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng