Tin tức

Ban ATGT tỉnh công bố Danh sách số điện thoại thường trực cấp cứu

Thứ sáu, 25/05/2018 - 20:17

Số điện thoại tham gia thường trực cấp cứu của ngành Y tế Lâm Đồng Kèm theo công văn sổ 95 /BATGT ngày 25/5/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH
Số điện thoại tham gia thường trực cấp cứu của ngành Y tế Lâm Đồng
(Kèm theo công văn số 95 /BATGT ngày 25/5/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng)
STT Tên đơn vị Bộ phận Số điện thoại
 I Sở Y tế Giám đốc: TS. Phạm Thị Bạch Yến 0909 398 959
Đường dây nóng 0964 601 515
Phòng Nghiệp vụ Y 0263 3816 089
TP Nghiệp vụ Y:
Ths. Nguyễn Thị Hiếu Hòa
01234 305 567
 II Tuyến tỉnh
1 Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Lâm Đồng
Giám đốc: Ths Nguyễn Đức Thuận 0918 220 677
Đường dây nóng 0964 591 515
Trực cấp cứu 0263 3827 550
2 Bệnh viện II Lâm Đồng Giám đốc: BS Huỳnh Ngọc Thành 0907 518 894
Đường dây nóng 0963 611 515
Trực cấp cứu 0263 3864 311
3 Bệnh viện
YHCT
Phạm Ngọc Thạch
Giám đốc: Đặng Đình Hòa 0903 371 555
Đường dây nóng 0963 341 515, 0263 3901 717
Trực cấp cứu 0263 3810 639
4 Bệnh viện
Phục hồi chức năng
Giám đốc: BS Nguyễn Văn Học 0913 188 536
Đường dây nóng 0963 581 515
Trực cấp cứu 0263 3577 724
5 Bệnh viện Nhi Giám đốc: TS Lê Thọ 0916 349 117
Đường dây nóng 0983 415 049
Trực cấp cứu 0263 3833 115
6 Bệnh viện
YHCT
Bảo Lộc
Giám đốc: BS Nguyễn Văn Trung 0903 375 595
Đường dây nóng 0963 321 515
Trực cấp cứu 0963 321 515
III Tuyến huyện
1
TTYT
Đà Lạt
Giám đốc: Chu Thế Vinh 0263 3824 164
Đường dây nóng 0989 374 706
TYT Phường 1 0263 3510 263
TYT Phường 2 0263 3520 906
TYT Phường 3 0263 3821 190
TYT Phường 4 0263 3822 575
TYT Phường 5 0263 3824 766
TYT Phường 6 0263 3826 607
TYT Phường 7 0263 3826 606
TYT Phường 8 0263 3822 921
TYT Phường 9 0263 3822 725
TYT Phường 10 0263 3821 356
TYT Phường 12 0263 3823 803
TYT xã Xuân Thọ 0263 3826 598
TYT xã Trạm Hành 0263 3590 366
TYT xã Tà Nung 0263 3595 537
Nhà hộ sinh Khu vực 0263 3822 143
Phòng khám Đa khoa Trung tâm 0263 3822 265
Phòng khám ĐKKV Trại Mát 0263 3826 390
Phòng khám ĐKKV Xuân Trường 0263 3838 123
2 TTYT
Lạc Dương
Giám đốc: Nguyễn Văn Hòa 0903 453 365
Đường dây nóng 0263 3502 027
Trực cấp cứu 0263 3839 064
TYT Thị trấn Lạc Dương 0263 3839 498
TYT Xã Lát 0263 3502 465
TYT Xã Đa Chais 0263 3619 519
TYT Xã Đa Nhim 0263 3502 919
TYT Xã Đa Sar 0263 3614 053
TYT Xà Đưng K’NỚ 0263 3502 4613
TTYT
Đơn Dương
Giám đốc: Đỗ Phú Nhựt 0972 048 088
Đường dây nóng 0263 3505 788
Trực cấp cứu 0263 3847 692
PK ĐKKV Dran 0263 3627 282
TYT xã Dran 0263 3849 045
TYT xã Lạc Xuân 0263 3633 528
TYT xã Lạc Lâm 0263 3630 113
TYT Thị trấn Thạnh Mỹ 0263 3847 401
TYT xã Ka Đô 0263 3636 001
TYT xã Quảng Lập 0263 3638 005
TYT xã Proh 0263 3639 003
TYT xã Ka Đơn 0263 3640 023
TYT xã Tu Tra 0263 3B48 078
TYT xã Đạ Ròn 0263 3620 011
4 TTYT
Đức Trọng
Giám đốc: BS Võ Đông Phương 0932 994 895
Đường dây nóng 0963 401 515
Trực cấp cứu 0263 3843 462
TYT Thị trấn Liên Nghĩa 0263 3645 959
TYT xã Hiệp An 0263 3684 583
TYT xã Hiệp Thạnh 0263 3840 410
TYT xã Liên Hiệp 0263 3662 011
TYT xã N' Thôi Hạ 0263 3670 098
TYT xã Bình Thạnh 0263 3667 859
TYT xã Phú Hội 0263 3843 750
TYT xã Tân Hội 0263 3845 115
TYT xã Tân Thành 0263 3845 463
TYT xã Tà Hine 0263 3681 011
TYT xã Ninh Loan 0263 36503 604
TYT xã Đà Loan 0263 3682 042
TYT xã Tà Năng 0263 3683 008
TYT xã Đa Quyn 0263 3673 115
PK ĐKKV Ninh Gia 0263 3846 019
 
 
5
 
TTYT
Lâm Hà
Giám đốc: BS Đoàn Minh Cương 0918 972 724, 0167 4274 272
Đường dây nóng 0263 3706 517
Trực cấp cứu 0263 3850 343
PK ĐKKV Nam Ban 0263 3852 339
PK ĐKKV Tân Hà 0263 3854 059
TYT xã Đinh Văn 0263 3850 724
TYT xã Tân Văn 0263 3851 272
TYT xã Đạ Đờn 0263 3850 561
TYT xã Phú Sơn 0263 3855 406
TYT xã Phi Tô 0263 3689 017
TYT xã Nam Ban 0263 3852 620
TYT xã Gia Lâm 0263 3506 144
TYT xã Mê Linh 0263 3694 066
TYT xã Nam Hà 0263 3853 041
TYT xã Đông Thanh 0263 3693 270
TYT xã Phúc Thọ 0263 3697 158
TYT xã Hoài Đức 0263 3854 526
TYT xã Tân Thanh 0263 3697 592
TYT xã Liên Hà 0263 3699 080
TYT xã Đan Phượng 0263 3854 380
6 TTYT
Đam Rông
Giám đốc: BS K’Ngọc Hùng 0263 3907 172, 0983 933 074
Đường dây nóng 0971 812 332
Trực cấp cứu 0263 3698 404
TYT xã Đạ K’Nàng 0263 3698 637
TYT xã Liêng S’Rônh 0263 3698 141
TYT xã Rô Men 0263 3972 069
TYT xã Đạ Rsal 0263 3859 395
TYT xã Đạ M’Rông 0263 3617 005
TYT xã Đạ Tông 0263 3616 009
TYT xã Đạ Long 0263 3618 008
PK ĐKKV Phi Liêng 0263 3689 517
PK ĐKKV Đạ Tông 0263 3616 001
7 TTYT
Di Linh
Giám đốc: Lê Thành Quang 0982 371 361
Đường dây nóng 0963 501 515
Trực cấp cứu 0263 3767 114
TYT xã Tam Bổ 0263 3785 061
TYT xã Gia Hiệp 0263 3872 352
TYT xã Đinh Lạc 0263 3773 477
TYT xã Tân Nghĩa 0263 3798 305
TYT Thị trấn Di Linh 0263 3871 905
TYT xã Sơn Điền 0263 3797 004
TYT xã Gia Bắc 0263 3797 529
TYT xã Gung ré 0263 3770 393
TYT xã Bảo Thuận 0263 3772 559
TYT xã Đinh Trang Thượng 0263 3790 199
TYT xã Tân Lam 0263 3789 444
TYT xã Tân Thượng 0263 3788 303
TYT xã Liên Đầm 0263 3871 415
TYT xã Đinh Trang Hòa 0263 3780 006
TYT xã Hòa Bắc 0263 3796 035
TYT xã Hòa Nam 0263 3794 022
TYT xã Hòa Trung 0263 3795 620
TYT xã Tân Châu 0263 3873 325
TYT xã Hòa Ninh 0263 3777 123
PK Đa khoa Khu Vực Hòa Ninh 0263 3873 952
PK Đa khoa Khu Vực Tân Thượng 0263 3789 093
8 TTYT
Bảo Lâm
Giám đốc: BS Lê Dức Quang 0263 3877 083
Đường dây nóng 0963 371 515
Trực cấp cứu 0263 3877 028
TYT xã Lộc Đức 0263 3926 004
TYT xã Lộc Tân 0263 3930 040
TYT xã Lộc Quảng 0263 3964 011
TYT xã Lộc Ngãi 0263 3877 343
TYT xã Lộc Phú 0263 3877 673
TYT xã Lộc Nam 0263 3878 703
TYT xã Lộc Bắc 0263 3929 028
TYT xã Lộc Bảo 0263 3929 561
TYT xã Lộc Thắng 0263 3960 306
TYT xã Lộc Lâm 0263 3928 005
TYT xã Tân Lạc 0263 3931 040
TYT xã B’Lá 0263 3931 505
PK ĐKKV Lộc Thành 0263 3878 457
PKĐKKV Lộc An 0263 3879 187
9 TTYT
Bảo Lộc
Giám đốc: BS Phan Sĩ Long 0913 141 127
Đường dây nóng 0263 3710 826
Phòng khám ĐK Trung tâm 0263 3712 188
TYT Phường 1 0263 3710 186
TYT Phường 2 0263 3717 435
TYT xã Lộc Phát 0263 3864 882
TYT xã Lộc Tiến 0263 3860 107
TYT xã B’ Lao 0263 3732 146
TYT xã Lộc Sơn 0263 3860 061
TYT xã Lộc Thanh 0263 3756 081
TYT xã Lộc Nga 0263 3869 113
TYT xã Lộc Châu 0263 3860 145
TYT xã Đambri 0263 3751 039
TYT xã Đại Lào 0263 3761 048

10

TTYT
Đạ Huoai
Giám đốc: Lê Đức Thụ 0918 755 333
Đường dây nóng 0963 361 515
Trực cấp cứu 0263 3932 383
Phòng khám đa khoa khu vực Đạmri 0263 3876 963
TYT Thị trấn Đạmri 0263 3876 115
TYT xã Đạmri 0263 3876 965
TYT xã Phước Lộc 0263 3536 172
TYT xã Đoàn Kết 0263 3876 967
TYT xã Đạm Ploa 0263 3876 968
TYT xã Hà Lâm 0263 3876 970
TYT Thị trấn Mađaguôi 0263 3875 495
TYT xã Mađaguôi 0263 3874 653
TYT xã Đạ Tồn 0263 3875 090
TYT xã Đạ Oai 0263 3874 328
11 TTYT
Đạ Tẻh
Giám đốc: BS Vũ Thanh Hương 0919 273 367
Đường dây nóng 0963 751 515
Trực cấp cứu 0263 3880 355
TYT Thị trấn Đạ Tẻh 0263 3880 710
TYT xã An Nhơn 0263 3880 293
TYT xã Mỹ Đức 0263 3880 771
TYT xã Quốc Oai 0263 3880 054
TYT xã Đạ Lây 0263 3882 079
TYT xã Quảng Trị 0263 3880 723
TYT xã Hương Lâm 0263 3955 039
TYT xã Triệu Hải 0263 3880 655
TYT xã Hà Đông 0263 3880 768
TYT xã Đạ Kho 0263 3880 362
TYT xã Đạ Pal 0263 3976 034
12 TTYT
Cát Tiên
Giám đốc: BS Trần Dương Ngọc 0918 229 249
Đường dây nóng 0963 511 515
Trực cấp cứu 0263 3884 015
TYT xã Quảng Ngãi 0263 3884 319
TYT xã Đức Phổ 0263 3884 687
TYT xã Tư Nghĩa 0263 3884 688
TYT Thị trấn Cát Tiên 0263 3884 683
TYT xã Mỹ Lâm 0263 3884 685
TYT xã Nam Ninh 0263 3884 686
TYT xã Đồng Nai Thượng 0263 3968 015
TYT xã Tiên Hoàng 0263 3884 681
PK ĐKKV Gia Viễn 0263 3884 164
PK ĐKKV Phước Cát 1 0263 3965 187
IV Bệnh viện
Đa khoa tư nhân Hoàn Mỹ Đà Lạt
Giám đốc: TS Nguyễn Xuân Vinh 0914 122 363
Đường dây nóng 0913 873 115
Trực cấp cứu 0263 3510 878

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng