Tin tức

Đạ Huoai nâng cao hiệu quả cây trồng trên đơn vị diện tích canh tác

Thứ hai, 24/02/2020 - 09:00

(Lamdongtv.vn) - Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là cây công nghiệp dài ngày, trong năm 2020 huyện Đạ Huoai phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt trên 15 ngàn ha

Trong đó, diện tích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt 3 ngàn ha, năng xuất Sầu riêng đạt 123 tạ/ha, sản lượng đạt trên 26 ngàn tấn, tăng 12% so với năm 2019; Điều đạt 9,6 tạ/ha, sản lượng điều thô đạt trên 6 ngàn tấn; giá trị bình quân trên đơn vị diện tích cho thu hoạch đạt từ 98-100 triệu đồng/ha/năm. Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Đạ Huoai tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển cây Điều bền vững giai đoạn 2015-2020; Vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời hỗ trợ nguồn vốn từ các chương trình khuyến nông để thực hiện chương trình./.  
Quang Hoạt

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)