HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ ba, 21/09/2021 - 10:44

Hộp thư truyền hình (21/09/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Thông tin một số chính sách bảo hiểm y tế thay đổi cho phù hợp trong gia đoạn dịch bệnh Covid-19 hiện nay /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 14/09/2021 - 18:12

Hộp thư truyền hình (14/09/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài /- Trở lại chuyện chăn nuôi heo gây ô nhiễm khu dân cư /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 07/09/2021 - 19:48

Hộp thư truyền hình (07/09/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài /- Công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 31/08/2021 - 17:43

Hộp thư truyền hình (31/08/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài /- Vấn đề xử lý rác thải ở Hồ Than Thở /- Điểm lại các đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 24/08/2021 - 18:39

Hộp thư truyền hình (24/08/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Mối nguy từ các cần trục tháp giữa lòng thành phố /- Điểm lại một số đơn đã nhận tuần qua

Thứ ba, 17/08/2021 - 18:32

Hộp thư truyền hình (17/08/2021)

Cơ quan chức năng trả lời một số đơn thư bạn xem đài /- Thông tin việc triển khai Quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ; quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 10/08/2021 - 18:32

Hộp thư truyền hình (10/08/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Đảm bảo an toàn cho vận tải hàng hóa /- Điểm lại một số đơn thư tuần qua

Thứ ba, 03/08/2021 - 19:18

Hộp thư truyền hình (03/08/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Thông tin về việc xử phạt đăng tin sai sự thật về dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh /- Điểm lại những đơn thư đã nhận trong tuần qua

Thứ ba, 27/07/2021 - 18:46

Hộp thư truyền hình (27/07/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài /- Phiên giao dịch việc làm trực tuyến /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 20/07/2021 - 19:40

Hộp thư truyền hình (20/07/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Hướng tới nền chính phủ điện tử /- Điểm lại đơn thư tuần qua

Thứ ba, 13/07/2021 - 10:10

Hộp thư truyền hình (13/07/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem truyền hình /- Ô nhiễm từ trang trại chăn nuôi trong khu dân cư /- Điểm lại đơn thu tuần qua

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa