.
.
  • (Lamdongtv.vn) - Thông qua các nguồn vốn lồng ghép, từ đầu năm 2014 đến nay huyện Di Linh đã đầu tư xây dựng 9 nhà văn hóa thôn với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 1,2 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 640 triệu đồng và trên 200 triệu đồng vốn nhân dân đóng góp. Theo UBND huyện Di Linh cho biết, mặc dù các công trình chủ yếu được đầu tư tại các xã đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế,
    .
  • Ngày hội đổi sách
  • Triễn lãm nghệ thuật ArtRio ở Brazil
.
.
.