.
.
  • Khóa học mùa hè về khoa học xã hội
    (Lamdongtv.vn) - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với trường đại học Đà Lạt tổ chức khóa học mùa hè về khoa học xã hội năm 2014. Với chủ đề: "Phát triển đô thị bền vững, cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn", trong hơn 1 tuần 91 học viên là những nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu sinh thuộc các cơ quan nghiên cứu ở các trường đại học,
    .
  • Tập huấn cán bộ đoàn trường học
  • Quá tải lớp học hè
.
.
.