QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ năm, 04/03/2021 - 18:25

Kinh tế hội nhập (04/03/2021)

Thông tin kinh tế, thị trường /- Kim ngạch xuất khẩu tỉnh Lâm Đồng khởi sắc đầu năm /- Kỳ vọng phát triển ở một doanh nghiệp /- Phỏng vấn ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về thông tin xuất khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ hai, 01/03/2021 - 09:41

Quốc phòng toàn dân (01/03/2021)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Quân đội Lâm Đồng đảm bảo khu cách ly phòng chống dịch covid-19

Thứ ba, 23/02/2021 - 18:46

Đảng trong cuộc sống (23/02/2021)

Nông nghiệp công nghệ cao - Một hành trình bứt phá /- Từ thực tế sản xuất /- Vì một nền nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại

Chủ nhật, 21/02/2021 - 18:29

Lời yêu thương: Việt Nam tươi đẹp

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 16/02/2021 - 19:36

Đảng trong cuộc sống (16/02/2021)

Vùng nông nghiệp công nghệ cao dẫn đầu cả nước /- Người viết những mùa xuân xanh /- Tín hiệu vui của nông dân công nghệ cao bền vững

Thứ hai, 15/02/2021 - 22:03

Quốc phòng toàn dân (15/02/2021)

Nơi mùa xuân ở lại /- Mùa xuân ghé thăm các đơn vị lực lượng vũ trang

Thứ tư, 10/02/2021 - 22:53

Kinh tế hội nhập (11/02/2021)

Doanh nghiệp Lâm Đồng ước vọng đầu xuân

Thứ ba, 09/02/2021 - 19:16

Đảng trong cuộc sống (09/02/2021)

Ý đảng và lòng dân /- Hiệu quả từ những chủ trương /- Lòng dân với những chủ trương

Thứ ba, 02/02/2021 - 18:18

Đảng trong cuộc sống (02/02/2021)

Đảng trong lòng dân /- Đảng trong lòng dân /- Lâm Đồng trong mùa xuân mới

Thứ hai, 01/02/2021 - 19:26

Quốc phòng toàn dân (01/02/2021)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tập huấn cán bộ năm 2021 /- Xuân ở vùng sâu

Chủ nhật, 31/01/2021 - 18:31

Lời yêu thương: Đôi khi

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng