QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ ba, 22/09/2020 - 18:38

Đảng trong cuộc sống (22/09/2020)

Giữ rừng - Thực trạng và thách thức /- Chỉ thị 30 và những việc cần làm /- Kinh nghiệm từ thực tiễn /- Giữ rừng câu chuyện không chỉ của 05 năm!

Thứ ba, 22/09/2020 - 17:43

Cuộc sống xanh (22/09/2020)

Muôn màu cuộc sống xanh: Biến rác thải trở nên hữu ích hơn /- Không gian xanh: Ý tưởng thiết kế hoa trong vườn thật độc đáo /- Khu vườn của bạn: Trồng và chăm sóc gừng trong chậu

Thứ ba, 22/09/2020 - 06:46

ĐÀI PT-TH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng cần tuyển dụng viên chức ở các vị trí việc làm : Phóng viên hạng III với 5 chỉ tiêu, Phát thanh viên hạng III với 1 chỉ tiêu

Thứ hai, 21/09/2020 - 18:17

Quốc phòng toàn dân (21/09/2020)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Trung đoàn Bộ binh 994 làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ hai, 21/09/2020 - 08:28

Lời yêu thương: Trăng chiều

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 15/09/2020 - 18:48

Dân vận khéo (15/09/2020)

Điểm sáng từ hiệu quả các mô hình dân vận khéo /- Dân vận khéo trong phát triển sản xuất vùng đồng bào DTTS

Thứ ba, 15/09/2020 - 18:40

Đảng trong cuộc sống (15/09/2020)

Từ chủ trương tới thực tiễn /- Sức mạnh lòng dân - Yếu tố bắt đầu cho nông thôn mới /- Khi nông thôn thay áo mới /- Nông thôn mới - Chuyện không chỉ hôm nay

Thứ ba, 08/09/2020 - 19:28

Đảng trong cuộc sống (08/09/2020)

Yêu nước - Động lực để vượt qua khó khăn, thách thức /- Thi đua yêu nước ở từng địa phương /- Mỗi cơ quan, đơn vị là một tập thể thi đua yêu nước /- Sức mạnh trong chặng đường mới

Thứ ba, 08/09/2020 - 08:52

Lời yêu thương: Nàng thơ

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ hai, 07/09/2020 - 19:08

Quốc phòng toàn dân (07/09/2020)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với công ước chống tra tấn

Thứ ba, 01/09/2020 - 19:50

Đảng trong cuộc sống (01/09/2020)

Tuyên ngôn Độc Lập - Giá trị trường tồn /- Vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng /- Niềm vui trong ngày 2-9 /- Để giữ vững một niềm tin