QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ năm, 04/04/2024 - 15:47

An toàn giao thông (04/04/2024)

Tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải /- Quản lý vận tải ở một mỏ khai thác khoáng sản /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Thứ tư, 03/04/2024 - 16:41

Tài chính Ngân hàng (03/04/2024)

Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng tập trung cho vay các đối tượng thụ hưởng /- Trao đổi với ông Trần Công Hùng - Trưởng phòng Tài chính huyện Di Linh về công tác thu ngân sách của huyện

Thứ ba, 02/04/2024 - 16:15

Đảng trong cuộc sống (02/04/2024)

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng /- Tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ hai, 01/04/2024 - 15:33

Nông thôn mới (01/04/2024)

Phát triển các làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh /- Nâng cao vai trò của các làng nghề trong tình hình mới /- Trao đổi với ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Thứ hai, 01/04/2024 - 15:32

Quốc phòng toàn dân (01/04/2024)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Trưởng thành trong môi trường quân đội

Chủ nhật, 31/03/2024 - 15:42

Lao động và Công đoàn (31/03/2023)

Từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống /- Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công trong tình hình mới /- Chăm lo tốt đời sống cho lao động nữ

Thứ bảy, 30/03/2024 - 15:40

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (30/03/2024)

Bẫy 'cám dỗ' với một bộ phận giới trẻ thiếu lĩnh /- Yêu nước - Mạch sống - Dòng chảy xuyên suốt /- Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên

Thứ năm, 28/03/2024 - 16:54

Kinh tế hội nhập (28/03/2024)

Thông tin kinh tế: Sắp hết thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023 /- Trao đổi với bà Cao Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng về thị trường xuất khẩu rau củ quả Lâm Đồng /- Thay đổi sản xuất để thích ứng

Thứ năm, 28/03/2024 - 15:47

Lễ hội Âm nhạc cổ điển 2024

Không gian âm nhạc: MV. Nụ cười sơn cước - Sáng tác: Tô Hải - Ca sĩ: Út Mai /- Văn hóa Văn nghệ: Ghi nhận từ Lễ hội âm nhạc cổ điển 2024

Thứ tư, 27/03/2024 - 18:59

Sắc màu văn hóa (27/03/2024)

Nét đẹp từ câu chuyện Xin và Cho Chữ /- Mô hình CLB văn hóa - văn nghệ dân gian đầu tiên ở Đam Rông

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa