QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ năm, 18/04/2024 - 16:30

Du lịch cuối tuần (18/04/2024)

Lamdongtv.vn - Thông tin du lịch trong tỉnh /- Giải bắn cung mở rộng Vbox Archery lần thứ nhất năm 2024 /- Lễ hội giỗ tổ Hùng vương trên cao nguyên Langbiang

Thứ năm, 18/04/2024 - 16:29

Tài chính Ngân hàng (18/04/2024)

Thông tin tài chính /- Agribank Lâm Đồng II chú trọng hỗ trợ giảm lãi suất cho vay

Thứ tư, 17/04/2024 - 15:47

An toàn giao thông (17/04/2024)

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ trong cán bộ, công chức, viên chức /- Đạ Tẻh: Phấn đấu giảm 5% TNGT trong năm 2024 /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Thứ tư, 17/04/2024 - 15:46

Dân vận khéo (17/04/2024)

Hiệu quả từ một mô hình /- Công dân gương mẫu, giá dân tốt

Thứ ba, 16/04/2024 - 17:38

Đảng trong cuộc sống (16/04/2024)

Những kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp ở Đảng bộ Tp Bảo Lộc /- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Thứ hai, 15/04/2024 - 16:30

Quốc phòng toàn dân (15/04/2024)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong toàn dân

Thứ hai, 15/04/2024 - 16:29

Sắc màu văn hóa (15/04/2024)

Nghề đan lát và dệt thổ cẩm ở Đam Rông /- Mô hình bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian ở Tp trẻ Bảo Lộc

Chủ nhật, 14/04/2024 - 15:38

Nông thôn mới (14/04/2024)

Nâng cao vai trò của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm /- Lâm Đồng đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nông sản /- Trao đổi với ông Võ Văn Lập - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng về đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học

Thứ bảy, 13/04/2024 - 15:44

Rừng và cuộc sống (13/04/2024)

Thông tin về quản lý và bảo vệ rừng /- Giữ rừng cộng đồng ở thôn Phú An /- Để bảo vệ màu xanh của rừng

Thứ sáu, 12/04/2024 - 16:52

Kinh tế hội nhập (12/04/2024)

Thông tin kinh tế /- Sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường /- Triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa