QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ tư, 15/03/2023 - 18:15

An toàn giao thông (15/03/2023)

Tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT /- Tăng cường công tác tuần tra đêm /- Tìm hiểu luật giao thông đường bộ: Mức phạt với lỗi hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ

Thứ tư, 15/03/2023 - 18:11

Dân vận khéo (15/03/2023)

Ngày chủ nhật cùng nhân dân /- Xây dựng cảnh quản tươi đẹp ở làng quê /- Trao đổi với ông Trần Viết Danh - Phó trưởng ban Ban Dân vận huyện Đạ Tẻh

Thứ ba, 14/03/2023 - 19:39

Đảng trong cuộc sống (14/03/2023)

Quyết tâm từ hệ thống chính trị đến sức mạnh của lòng dân /- Hạ tầng - Động lực phát triển của Lâm Đồng /- Hiện thực hóa những giải pháp gỡ khó

Thứ hai, 13/03/2023 - 19:08

Đại đoàn kết (13/03/2023)

Đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng /- Khi người Việt ưu tiên dùng hàng Việt /- Trao đổi với ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng về những giải pháp trong cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thứ bảy, 11/03/2023 - 18:32

Pháp luật và Đời sống (11/03/2023)

Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp /- Lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ Lâm Đồng /- Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ gì cho thanh niên khởi nghiệp

Thứ sáu, 10/03/2023 - 14:53

Rừng và cuộc sống (10/03/2023)

Thông tin trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng /- Đơn Dương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng /- Dựa vào công đồng để quản lý bảo vệ rừng bền vững

Thứ năm, 09/03/2023 - 19:20

Kinh tế hội nhập (09/03/2023)

Thông tin kinh tế /- "Xanh hóa" sản xuất giúp doanh nghiệp phát triển bền vững /- Doanh nghiệp mới và những lối đi riêng

Thứ tư, 08/03/2023 - 19:44

An toàn giao thông (08/03/2023)

Khắc phục tai nạn giao thông ở Đèo Mimosa /- Để đảm bảo an toàn giao thông lưu thông trên đèo /- Tìm hiểu luật an toàn giao thông: Mức phạt đối với lỗi hành vi Phóng nhanh vượt ẩu

Thứ ba, 07/03/2023 - 19:46

Đảng trong cuộc sống (07/03/2023)

Kinh nghiệm thực tiễn - Hành trang của chiến lược /- Cụ thể hóa từng mục tiêu thành phần /- Tính bền vững trong phát triển

Thứ hai, 06/03/2023 - 19:01

Quốc phòng toàn dân (06/03/2023)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Ghi nhận Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa