QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ tư, 29/05/2024 - 17:29

Đảng trong cuộc sống (29/05/2024)

Lâm Hà triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng /- Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 34 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Thứ ba, 28/05/2024 - 18:48

Lao động và Công đoàn (28/05/2024)

Trao đổi với ông Đỗ Đức Thiệm - Trưởng ban Chính sách - Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về những hoạt động trong tháng công nhân năm nay /- Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên /- Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Thứ hai, 27/05/2024 - 18:58

Đơn Dương: Cải cách để nâng cao sự hài lòng của người dân

Đổi thay từ "thôn thông minh" /- Lãnh đạo huyện Đơn Dương giải đáp những thắc mắc quanh việc chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính của huyện

Thứ hai, 27/05/2024 - 17:59

Đảng trong cuộc sống (27/05/2024)

Gắn công tác xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất kinh doanh /- Quán triệt chỉ thị 34 của Tỉnh ủy Lâm Đồng /- Lòng Dân với Ý Đảng: Còn đó những rào cản trong việc phát triển kinh tế tập thể?!

Thứ hai, 27/05/2024 - 17:58

Tài chính Ngân hàng (27/05/2024)

Thông tin tài chính, ngân hàng /- 3 huyện phía Nam đẩy mạnh các biện pháp thu thuế

Thứ hai, 27/05/2024 - 16:57

An toàn giao thông (27/05/2024)

Đảm bảo an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy /- Trạm CSGT Mađaguôi tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Chủ nhật, 26/05/2024 - 18:52

Quốc phòng toàn dân (26/05/2024)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Ban CHQS huyện Đức Trọng với phong trào thi đua quyết thắng

Chủ nhật, 26/05/2024 - 18:51

Nông thôn mới (26/05/2024)

Đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới /- Xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng - Lấy dân làm gốc /- Trao đổi với ông Bon Yô Soan - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về cuộc vận "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Chủ nhật, 26/05/2024 - 18:51

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (26/05/2024)

Tâm địa đen tối qua những giọng điệu đầy mưu mô, trắng trợn /- Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc /- Bác luôn ở trong trái tim người Việt Nam!

Chủ nhật, 26/05/2024 - 18:50

Rừng và Cuộc sống (26/05/2024)

Thông tin quản lý, bảo vệ rừng /- Lạc Dương: Tăng cường công tác bảo vệ rừng /- Quản lý bảo vệ rừng ở xã Trạm Hành

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa