HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ ba, 24/08/2021 - 18:39

Hộp thư truyền hình (24/08/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Mối nguy từ các cần trục tháp giữa lòng thành phố /- Điểm lại một số đơn đã nhận tuần qua

Thứ ba, 17/08/2021 - 18:32

Hộp thư truyền hình (17/08/2021)

Cơ quan chức năng trả lời một số đơn thư bạn xem đài /- Thông tin việc triển khai Quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ; quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 10/08/2021 - 18:32

Hộp thư truyền hình (10/08/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Đảm bảo an toàn cho vận tải hàng hóa /- Điểm lại một số đơn thư tuần qua

Thứ ba, 03/08/2021 - 19:18

Hộp thư truyền hình (03/08/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Thông tin về việc xử phạt đăng tin sai sự thật về dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh /- Điểm lại những đơn thư đã nhận trong tuần qua

Thứ ba, 27/07/2021 - 18:46

Hộp thư truyền hình (27/07/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài /- Phiên giao dịch việc làm trực tuyến /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 20/07/2021 - 19:40

Hộp thư truyền hình (20/07/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Hướng tới nền chính phủ điện tử /- Điểm lại đơn thư tuần qua

Thứ ba, 13/07/2021 - 10:10

Hộp thư truyền hình (13/07/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem truyền hình /- Ô nhiễm từ trang trại chăn nuôi trong khu dân cư /- Điểm lại đơn thu tuần qua

Thứ ba, 06/07/2021 - 19:08

Hộp thư truyền hình (06/07/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Thông tin về việc tiêm chủng vắc xin covid-19 trên địa bàn /- Điểm thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 29/06/2021 - 18:35

Hộp thư truyền hình (29/06/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Cảnh giác với thủ đoạn lừa tiền qua mạng xã hội /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 22/06/2021 - 18:47

Hộp thư truyền hình (22/06/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem truyền hình /- Một số hướng dẫn về công tác cứu hộ cứu nạn khi gặp trường hợp đuối nước /- Điểm lại đơn thư tuần qua

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa