HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ ba, 05/01/2021 - 18:10

Hộp thư truyền hình (05/01/2021)

Đối thoại giữa cục thuế Lâm Đồng với các doanh nghiệp về một số thắc mắc trong việc sử dụng hóa đơn điện tử /- Thông báo tìm đơn sự để làm việc của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng /- Điểm một số đơn thư đã nhận trong tuần qua

Thứ ba, 29/12/2020 - 18:15

Hộp thư truyền hình (29/12/2020)

Cơ quan chức năng trả lời đơn, thư bạng xem đài /- Trả lời một số thắc mắc về xuất khẩu lao động và lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh qua phỏng vấn ông Bùi Quang Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng /- Điểm lại những đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 15/12/2020 - 18:30

Hộp thư truyền hình (15/12/2020)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Phỏng vấn ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng về một số chính sách Bảo hiểm Y tế sẽ thay đổi trong năm 2021 /- Điểm đơn thư đã nhận trong tuần quan

Thứ ba, 08/12/2020 - 18:07

Hộp thư truyền hình (08/12/2020)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài /- Phỏng vấn ông Lê Quang Huy - Trưởng phòng Lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng quanh việc thụ hưởng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 /- Điểm lại đơn thư tuần qua

Thứ ba, 01/12/2020 - 18:36

Hộp thư truyền hình (01/12/2020)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem truyền hình /- Một số chính sách đóng và hưởng BHXH có những thay đổi trong năm 2021 /- Điểm thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 24/11/2020 - 18:44

Hộp thư truyền hình (24/11/2020)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài thời gian vừa qua /- Chế độ chính sách đối với người lao động và người có công với cách mạng qua phỏng vấn ông Bùi Quang Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng /- Điểm lại đơn thư tuần qua

Thứ ba, 17/11/2020 - 19:04

Hộp thư truyền hình (17/11/2020)

Trả lời của cơ quan chức năng đối với một số thư bạn xem đài thời gian vừa qua /- Một số kỷ năng ứng phó với một số loại hình thiên tai /- Điểm đơn thư đã nhận trong tuần

Thứ ba, 10/11/2020 - 18:35

Hộp thư truyền hình (10/11/2020)

Cơ quan chức năng trả lời các đơn thư đã nhận của bạn xem truyền hình /- Thực hiện chế độ quân sự của công dân và việc xử phạt đối với trường hợp trốn tham gia nghĩa vụ quân sự

Thứ ba, 03/11/2020 - 18:33

Hộp thư truyền hình (03/11/2020)

PS: "Của để dành" của người lao động /- Phỏng vấn ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân

Thứ ba, 27/10/2020 - 18:47

Hộp thư truyền hình (27/10/2020)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư đã nhận của bạn xem đài /- Phỏng vấn ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ cho nông dân vay vốn sản xuất

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa