HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ ba, 09/11/2021 - 18:19

Hộp thư truyền hình (09/11/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn nghe và xem đài /- Lâm Đồng tạm dừng một số dịch vụ /- Thủ tục qua chốt kiểm dịch đèo Chuối vào tỉnh Lâm Đồng /- 6 Biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch theo tình hình mới /- Điểm lại đơn thư đã nhận trong tuần qua

Thứ ba, 02/11/2021 - 18:26

Hộp thư truyền hình (02/11/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem truyền hình /- Siết chặt kiểm tra, quản lý người từ các địa phương khác về Lâm Đồng /- Hướng dẫn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em

Thứ ba, 26/10/2021 - 17:31

Hộp thư truyền hình (26/10/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem truyền hình /- Quyết định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt với đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 19/10/2021 - 12:29

Hộp thư truyền hình (19/10/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem truyền hình /- Một số hướng dẫn về quyết định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 12/10/2021 - 19:07

Hộp thư truyền hình (12/10/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài /- Hướng dẫn về thực chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh Covid-19

Thứ ba, 05/10/2021 - 17:37

Hộp thư truyền hình (05/10/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn, thư bạn xem đài /- Xung quanh việc dạy và học trực tuyến /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 28/09/2021 - 17:49

Hộp thư truyền hình (28/09/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Thông tin về mức xử phạt về hành vi xả rác thải nông nghiệp ra môi trường /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 21/09/2021 - 10:44

Hộp thư truyền hình (21/09/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn xem đài /- Thông tin một số chính sách bảo hiểm y tế thay đổi cho phù hợp trong gia đoạn dịch bệnh Covid-19 hiện nay /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 14/09/2021 - 18:12

Hộp thư truyền hình (14/09/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài /- Trở lại chuyện chăn nuôi heo gây ô nhiễm khu dân cư /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Thứ ba, 07/09/2021 - 19:48

Hộp thư truyền hình (07/09/2021)

Cơ quan chức năng trả lời đơn thư của bạn xem đài /- Công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 /- Điểm lại đơn thư đã nhận tuần qua

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa