Tin tức

Giữ vững kỷ luật kỷ cương trong Đảng

Thứ sáu, 09/10/2020 - 07:47

(Lamdongtv.vn) - Muốn giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đảng thì công tác kiểm tra, giát phải được chú trọng.Cơ quan kiểm tra đảng là “ cơ quan tiên phong”kịp thời phát hiện, chẩn chỉnh các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm .

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa quan trọng, quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ, chính vì vậy trong nhiệm kỳ qua Tỉnh ủy Lâm Đồng với những quy định chặt chẽ, những Nghị quyết mang tính đột phá về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vụ việc, khuyết điểm được xử lý nghiêm khắc qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chấp hành kỷ cương, kỷ luật Đảng, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Ông Lê Khả Sinh, một đảng viên ở thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, cho rằng: Muốn giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đảng thì công tác kiểm tra, giát phải được chú trọng. Vì vậy, ông ví cơ quan kiểm tra đảng là “ cơ quan tiên phong”, mở toang cánh cửa để kịp thời phát hiện, chẩn chỉnh các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm khắc phục. Mặt khác, muốn đảng vững mạnh thì vấn đề dân chủ, đoàn kết trong đảng cũng phải được đề cao. 
Từ suy nghĩa của ông Lê Khả Sinh, nhìn lại công tác xây dựng Đảng ở Lâm Đồng thời gian qua  cho thấy có những bước chuyển khá rõ.. Trong nhiệm vụ, các tổ chức Đảng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng; cùng với đó là tập trung bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đồng thời luôn coi trọng đến công tác kiểm tra đối với tập thể, cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm. Chính nhờ làm tốt vấn đề này nên tính kỷ cương trong đảng ở cấp ủy các cấp ngày càng được thể hiện rõ. 
5 năm qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát hơn 4.230 tổ chức đảng, trên 16.830 đảng viên, giám sát chuyên đề 1.726 tổ chức về chấp hành quy định của Đảng và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua kiểm tra toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 788 đảng viên, giảm 11 tổ chức đảng và 294 đảng viên so với nhiệm kỳ trước; khiển trách 6 tổ chức đảng và 581 đảng viên, cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 143 đảng viên, cách chức 14 đảng viên và khai trừ 50 đảng viên. Với tinh thần xây là chính, làm thận trọng, làm chặt chẽ, nên những kết luận được lòng dân. Nếu như trước đây có những lĩnh vực, những cá nhân tưởng chừng là “ vùng cấm” nhưng bằng trách nhiệm và sự vào cuộc rốt ráo của cơ quan kiểm tra Đảng thì những sai phạm, hạn chế, khuyết điểm đã lộ rõ để chính cá nhâ, tập thể đó nhìn nhận sửa chữa.  
Đảng bộ Lâm Đồng hiện có 18 đảng bộ trực thuộc, 759 tổ chức cơ sở đảng, 3.055 chi bộ trực thuộc với 46.281 đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với quan điểm: “ Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi hành vi vi phạm đều được xem xét xử lý nghiêm minh”, phương châm này đã được phát huy trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” , “tự chuyển nhóa” trong nội bộ, và giữ vững kỷ cương trong đảng. 
Với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát huy những kết quả đạt thời gian qua và để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh khá trong thời gian tới, thì việc siết kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu, đây chính là vấn đề then chốt, trọng tâm, dẫn đến mọi thắng lợi trong mọi nhiệm vụ để góp phần đưa quê hương Lâm Đồng phát triển trên chặng đường đổi mới./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)