Tin tức

Tọa đàm cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

Thứ sáu, 17/03/2023 - 08:59

(Lamdongtv.vn) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Trần Tiến Hưng, có chương trình khảo sát, tọa đàm tại Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ làm Trưởng đoàn có Chương trình khảo sát, Tọa đàm tại Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Dự Tọa đàm có Đc Trần Đức Quận, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đc Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đc Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các Đc trong BTV Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Thành ủy, Huyện ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 

 
                Báo cáo đề dẫn Tọa đàm, Đc Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Để bảo đảm cơ sở thữ hiện nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn  thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới; góp phần 40 năm đổi mới, sửa đổi và bổ sung cương lĩnh chính trị phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện của Đảng; Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì xây dựng Đề tài khoa học “Hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới”. Vì vậy, việc tổ chức tọa đàm khoa học tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, giúp đề tài có thêm cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn, qua đó đề cuất Bộ Chính trị các giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ thời gian tới. 
 
               Đối với Lâm Đồng, thời gian qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện và cụ thể hóa quy chế làm việc đồng bộ trong các cấp ủy. Việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng được thể hiện rõ trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp, xây dựng chính quyền cơ sở. Cùng với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, Tỉnh ủy Lâm Đồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động của các cấp, trong đó trọng tâm là xây dựng bộ máy làm việc tinh gọn, , hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
             Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thực trạng, kiến nghị, đề xuất và đề ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng hiện nay. Trong đó đề cập sâu nhiều vấn đề như: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt học tập nghiên cứu nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên; vấn đề nêu gương, chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, vấn đề dân chủ trong đảng… cũng được đại biểu nêu rõ.
           Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đc Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận, khẳng định: Nội dung ý kiến của các cơ quan, đơn vị của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng luôn mang tính thực tiễn cao. Từ nội dung và ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất, là cơ sở cho đoàn công tác ghi nhận, từ đó có thêm nội dung để góp phần xây dựng Cương lĩnh của Đảng về công tác này hoàn thiện hơn.
        Kết luận Tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Trần Tiến Hưng ghi nhận, cảm ơn những ý kiến trách nhiệm từ kinh nghiệm thực tiễn của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã nêu ra để cùng trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến, phân tích, làm rõ sâu sức hơn nội dung về cơ chế thực thi, nhất là làm rõ hạn chế, vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp mới, mang tính đột phá. Đc Trần Tiến Hưng, cho rằng: Việc tổ chức Tọa đàm mang giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, giúp cho đề tài nghiên nghiên cứu có thêm cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần tổng kết 40 năm đổi mới, sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh và phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện của Đảng, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ sở thực thi thời gian tới./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa