TIỀNG DÂN TỘC

Thứ ba, 22/10/2019 - 08:05

Thời sự tiếng Chu ru (22/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 19/10/2019 - 10:20

Thời sự tiếng Kơ Ho (19/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 17/10/2019 - 10:01

Thời sự tiếng Kơ Ho (17/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 15/10/2019 - 09:55

Thời sự tiếng Chu ru (15/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 12/10/2019 - 08:29

Thời sự tiếng Kơ Ho (12/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 10/10/2019 - 08:34

Thời sự tiếng Kơ Ho (10/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 08/10/2019 - 08:24

Thời sự tiếng Chu ru (08/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 05/10/2019 - 10:59

Thời sự tiếng Kơ Ho (05/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 03/10/2019 - 08:27

Thời sự tiếng Kơ Ho (03/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 01/10/2019 - 08:24

Thời sự tiếng Chu ru (01/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Đảm bảo an toàn PCCC ngày Tết

(Lamdongtv.vn) - Vào thời điểm giáp Tết Nguyên Đán Quý Mão, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các hoạt động sản xuất, kinh doanh tấp nập, đáp ứng các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân, do đó nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy, nổ cũng rất lớn

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa TT Quảng cáo trang chủ, cột giữa