CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thứ năm, 17/01/2019 - 08:35

Thời sự tiếng Kơ Ho (17/01/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 15/01/2019 - 09:29

Thời sự tiếng Churu (15/01/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 12/01/2019 - 07:09

Thời sự tiếng Kơ Ho (12/01/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 10/01/2019 - 09:04

Thời sự tiếng Kơ Ho (10/01/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 08/01/2019 - 17:29

Thời sự tiếng Churu (08/01/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 05/01/2019 - 08:36

Thời sự tiếng Kơ Ho (05/01/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 03/01/2019 - 09:00

Thời sự tiếng Kơ Ho (03/01/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 01/01/2019 - 16:27

Thời sự tiếng Kơ Ho (29/12/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 01/01/2019 - 16:27

Thời sự tiếng Churu (01/01/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 27/12/2018 - 08:54

Thời sự tiếng Kơ Ho (27/12/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 25/12/2018 - 08:47

Thời sự tiếng Churu (25/12/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng