CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thứ năm, 20/09/2018 - 17:12

Thời sự tiếng Kơ Ho (20/09/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 18/09/2018 - 20:20

Thời sự tiếng Chu ru (18/09/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 15/09/2018 - 07:35

Thời sự tiếng Kơ Ho (15/09/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 13/09/2018 - 19:17

Thời sự tiếng Kơ Ho (13/09/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 11/09/2018 - 20:19

Thời sự tiếng Chu ru (11/09/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 08/09/2018 - 09:29

Thời sự tiếng Kơ Ho (08/09/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ sáu, 07/09/2018 - 07:01

Thời sự tiếng Kơ Ho (06/09/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 04/09/2018 - 20:36

Thời sự tiếng Chu ru (04/09/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 01/09/2018 - 07:49

Thời sự tiếng Kơ Ho (01/09/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 30/08/2018 - 06:17

Thời sự tiếng Kơ Ho (30/08/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ tư, 29/08/2018 - 07:05

Thời sự tiếng Chu ru (28/08/2018)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD 23.370 23.290
AUD 17.111,95 16.825,61
HKD 3.005,98 2.940,92
Địa điểm Mua Bán
TP HCM 36.520 36.670
Hà Nội 36.520 36.690
Quảng cáo cột phải,trên cùng
Quảng cáo cột phải trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng