CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thứ hai, 18/03/2019 - 07:17

Thời sự tiếng Kơ Ho (16/03/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 14/03/2019 - 08:14

Thời sự tiếng Kơ Ho (14/03/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 12/03/2019 - 08:32

Thời sự tiếng Chu ru (12/03/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 09/03/2019 - 08:11

Thời sự tiếng Kơ Ho (09/03/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 07/03/2019 - 09:03

Thời sự tiếng Kơ Ho (07/03/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 07/03/2019 - 07:04

Thời sự tiếng Chu ru (05/03/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 02/03/2019 - 08:06

Thời sự tiếng Kơ Ho (02/03/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 26/02/2019 - 08:28

Thời sự tiếng Chu ru (26/02/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 21/02/2019 - 08:34

Thời sự tiếng Kơ Ho (21/02/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 19/02/2019 - 08:51

Thời sự tiếng Chu ru (19/02/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 16/02/2019 - 07:58

Thời sự tiếng Kơ Ho (16/02/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng