CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thứ bảy, 13/07/2019 - 06:56

Thời sự tiếng Kơ Ho (13/07/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 11/07/2019 - 09:41

Thời sự tiếng Kơ Ho (11/07/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 09/07/2019 - 10:00

Thời sự tiếng Chu ru (09/07/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 04/07/2019 - 09:11

Thời sự tiếng Kơ Ho (04/07/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 02/07/2019 - 08:35

Thời sự tiếng Chu ru (02/07/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 29/06/2019 - 07:03

Thời sự tiếng Kơ Ho (29/06/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 27/06/2019 - 07:19

Thời sự tiếng Kơ Ho (27/06/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 25/06/2019 - 08:20

Thời sự tiếng Chu ru (25/06/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 22/06/2019 - 06:59

Thời sự tiếng Kơ Ho (22/06/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 20/06/2019 - 09:04

Thời sự tiếng Kơ Ho (20/06/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 18/06/2019 - 08:51

Thời sự tiếng Chu ru (18/06/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng