CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thứ sáu, 24/05/2019 - 18:32

Thời sự tiếng Kơ Ho (23/05/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 21/05/2019 - 08:30

Thời sự tiếng Chu ru (21/05/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 18/05/2019 - 07:56

Thời sự tiếng Kơ Ho (18/05/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 16/05/2019 - 07:54

Thời sự tiếng Kơ Ho (16/05/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 14/05/2019 - 08:30

Thời sự tiếng Chu ru (14/05/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 11/05/2019 - 01:40

Thời sự tiếng Kơ Ho (11/05/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 09/05/2019 - 08:25

Thời sự tiếng Kơ Ho (09/05/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 07/05/2019 - 07:06

Thời sự tiếng Chu ru (07/05/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 04/05/2019 - 08:23

Thời sự tiếng Kơ Ho (04/05/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 02/05/2019 - 08:53

Thời sự tiếng Kơ Ho (02/05/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 30/04/2019 - 09:02

Thời sự tiếng Chu ru (30/04/2019)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng