365 NGÀY CHUYỂN ĐỘNG

Thứ năm, 16/11/2023 - 18:26

365 ngày chuyển động (16/11/2023)

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Lâm Đồng

Thứ tư, 15/11/2023 - 17:03

365 ngày chuyển động (15/11/2023)

Phát triển nông nghiệp bền vững /- Bảo Lâm tăng cường sản xuất nông nghiệp công nghệ cao /- Phát triển chuỗi liên kết sản xuất cây ăn trái /- Nuôi trồng thủy sản - Tín hiệu vui /- Nuôi ong theo quy trình VIETGAHP

Thứ ba, 14/11/2023 - 18:10

365 ngày chuyển động (14/11/2023)

Đề xuất hỗ trợ hơn 4.800 tỷ di dời nhà kính ra khỏi nội ô /- Khuyến cáo nông dân không hái cà phê xanh /- Đạ Huoai tập trung phòng bệnh trên cây sầu riêng /- Thành công từ nuôi vịt sinh sản

Thứ hai, 13/11/2023 - 19:30

365 ngày chuyển động (13/11/2023)

Xuất khẩu rau, hoa tăng nhờ công nghệ chế biến /- Sản xuất bột rau củ bằng công nghệ sấy phun /- Hỗ trợ sản xuất khoai lang và các loại rau theo hợp đồng /- Hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới thông minh cho nông dân

Thứ năm, 09/11/2023 - 18:58

365 ngày chuyển động (09/11/2023)

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Lâm Đồng.

Thứ tư, 08/11/2023 - 18:26

365 ngày chuyển động (08/11/2023)

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Lâm Đồng

Thứ ba, 07/11/2023 - 18:39

365 ngày chuyển động (07/11/2023)

Đài Phát Thanh - Truyền Hình Lâm Đồng.

Thứ hai, 06/11/2023 - 17:26

365 ngày chuyển động (06/11/2023)

Lâm Đồng có 3 sản phẩm được tôn vinh 'Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam' /- Cát Tiên tiếp tục phát triển đề án chăn nuôi bò sữa /- Phân bổ 47.400 liều vắc xin lở mồm long móng /- Sâu bệnh hại cây trồng tăng trên 1.000 Ha /- Triển lãm kết nối sản phẩm OCOP /- Nghề tằm tang ở Lâm Hà

Thứ sáu, 03/11/2023 - 15:10

365 ngày chuyển động (03/11/2023)

Đà Lạt tăng hiệu quả chuyển đổi số trong nông nghiệp /- Xây dựng và duy trì 30 cơ sở an toàn dịch bệnh cho gia súc, gia cầm /- Chè Shan Tuyết Hồng Thái - Na Hang đủ điều kiện xuất khẩu đi Châu Âu /- Nuôi dê ở vùng xa

Thứ năm, 02/11/2023 - 18:01

365 ngày chuyển động (02/11/2023)

Khép kín sản xuất với nhà giống chuyên dụng /- Cam canh bén rễ đất Tân Lâm /- Cấp 67 mã số vùng trồng hơn 3.527 Ha /- Giải pháp quản lý tự động phòng nuôi cấy mô

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa