KINH TẾ - CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thứ sáu, 03/11/2023 - 04:54

Lâm Đồng 62% các dự án đầu tư đi vào hoạt động

Lamdongtv.vn - Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh,…

Thứ sáu, 03/11/2023 - 04:43

Lâm Đồng: Tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

​Lamdongtv.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Thứ sáu, 03/11/2023 - 04:26

Lâm Đồng phấn đấu năm 2025 có 15.000 doanh nghiệp hoạt động

Lamdongtv.vn - Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế là mục tiêu tỉnh Lâm Đồng đang tập trung triển khai.

Thứ sáu, 03/11/2023 - 04:25

Lâm Đồng: Mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh cho doanh nghiệp

Lamdongtv.vn - Nhằm giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp nắm vững các kiến thức, quy định liên quan đến hội nhập quốc tế, ngoài công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp các thủ tục, chính sách, Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng còn chủ động triển khai các chương trình, đề án, đặc biệt thông qua các chương trình kết nối, xúctiến đầu tư.

Thứ năm, 02/11/2023 - 18:20

Kinh tế hội nhập (02/11/2023)

Thông tin kinh tế /- Khởi nghiệp với chuyển đổi số /- Trao đổi với ông Võ Thăng Long - Giám đốc Quỹ hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Thứ năm, 02/11/2023 - 05:06

Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dù tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt tốc độ cao nhưng chưa thật sự bền vững trong trung và dài hạn, tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu ổn định.

Thứ năm, 02/11/2023 - 05:04

Lâm Đồng: Sẽ cưỡng chế thi hành quyết định hành chính doanh nghiệp nợ đọng

Lamdongtv.vn - Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì Cục thuế tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về Quản lý thuế.

Thứ tư, 01/11/2023 - 22:03

Tài chính Ngân hàng (01/11/2023)

Đức Trọng - Đơn Dương đẩy mạnh các biện pháp thu thuế /- Đức Trọng tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm

Thứ tư, 01/11/2023 - 04:29

Lâm Đồng: Kết nối cung cầu vốn cho các doanh nghiệp

Lamdongtv.vn -Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị kết nối cung cầu vốn cho các doanhnghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với Tập đoàn Protus- Singapo. Cùng tham dự có đại diện các Sở, Ngành, Hiệp hội doanh nghiệp và trên 70 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, 31/10/2023 - 09:09

Kinh tế hội nhập (31/10/2023)

Thông tin kinh tế /- Nâng tầm giá trị dược liệu ở Lâm Đồng /- Sầu riêng sấy thăng hoa 'Made in Lam Dong'

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa