Tin tức

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Thứ năm, 03/10/2019 - 20:30

(Lamdongtv.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân Lâm Đồng tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (2009 - 2019).

Tham dự có ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.
10 năm qua, công tác quốc phòng toàn dân được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai, thực hiện hiệu quả, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, ổn định; các chỉ tiêu kinh tế trưởng khá, hệ thống chính trị được củng cố, đổi mới nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; hệ thống pháp luật về quốc phòng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.
Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đầy đủ các hệ thống văn bản và được phiên dịch thành 2 thứ tiếng Kinh và K’Ho phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng toàn dân; tổ chức trên 51 lớp tập huấn Luật Quốc phòng với khoảng 5.200 lượt người tham gia; phổ biến, tuyên truyền cho trên 7.500 lượt người, trong đó có hơn 600 lượt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, cựu chiến binh tỉnh. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đa dạng, phong phú về các nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, đặc biệt là nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phòng chống có hiệu quả “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội nghị đã nghe tham luận của các ngành, địa phương về bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng công tác quốc phòng toàn dân ngày càng chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng toàn dân trong 10 năm qua, kết quả này khẳng định sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy để nhiệm vụ quốc phòng toàn dân của Lâm Đồng thời gian tới đạt kết quả, đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân; tập trung đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, tổ chức tốt ngày hội quốc phòng toàn dân hàng năm; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục quan tâm, xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có sức chiến đấu cao; cùng với đó tập trung xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn toàn diện trên các lĩnh vực.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt, tin tưởng với quyết tâm, đoàn kết thống nhất trong Đảng và toàn hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ quốc phòng toàn dân của Lâm Đồng sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra trong giai đoạn tiếp theo. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 24 tập thể và 35 cá nhân được vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 10 năm qua./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)