Tin tức

Tăng cường quản lý, bảo vệ, giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Thứ năm, 18/03/2021 - 09:44

(Lamdongtv.vn) - Nhằm kịp thời bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và bảo vệ sự tôn nghiêm của các di tích lịch sử văn hóa ,UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh

 
Theo đó, quy định chi tiết về việc kiểm kê, xếp hạng di tích, đón bằng công nhận xếp hạng di tích, hủy bỏ việc xếp hạng di tích; quản lý mặt bằng và không gian di tích, quản lý hiện vật thuộc di tích; tiếp nhận, bổ sung biểu tượng, sản phẩm, linh vật, đồ thờ tự mới vào di tích. Tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường tại di tích; nhiệm vụ, trách nhiệm của sở, ngành, địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Hàng năm thực hiện kiểm kê hiện vật thuộc di tích đã được xếp hạng; Việc tổ chức lễ hội tại di tích phải phù hợp với tính chất, đặc điểm lịch sử của di tích, phù hợp với thuần phong mỹ tục và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Khuyến khích chủ sở hữu hiến tặng các sưu tập di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia vào Bảo tàng tỉnh để bảo vệ và phát huy giá trị  phục vụ trưng bày, giới thiệu phục vụ công chúng..vv  Được biết, hiện Lâm Đồng có tổng cộng 36 di tích đã được xếp hạng các cấp, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 18 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh với đầy đủ các loại hình: kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh../.
Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa