Tin tức

Tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án Quản lý thuế

Thứ ba, 16/03/2021 - 09:10

(Lamdongtv.vn) - Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thực hiện đề án Quản lý thuế do UBND tỉnh ban hành, đến nay hầu hết các đề án đều phát huy khá hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tốt nhiệm vụ công tác thu ngân sách tại địa phương

Theo đó, hiện nay ngoài việc triển khai thực hiện kế hoạch giải pháp thu ngân sách, tỉnh Lâm Đồng đang triển 7 đề án liên quan đến Quản lý thuế. Trong đó bao gồm: Đề án Quản lý thu ngân sách, đề án Quản lý thuế đối với kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch, ăn uống; Quản lý thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, Quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, kinh doanh bất động sản và đề án ủy nhiệm thu thuế qua các tổ chức đơn vị ủy nhiệm vụ.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, trong thời gian tới, Ngành thuế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngành chức năng, chính quyền địa phương định kỳ hàng quý, hàng tháng và năm có báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án. Song song đó kịp thời rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung một số đề án bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, đúng với các quy định của pháp luật, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần tăng cường công tác chống thất thu ngân sách tại địa phương./..
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa