Tin tức

Khối cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua

Chủ nhật, 04/04/2021 - 07:19

(Lamdongtv.vn) - Khối thi đua các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ông Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và ông Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị

        Hội nghị đã thông qua Kế hoạch thi đua năm 2021 với 6 nội dung trọng tâm như: Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị và Nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Tỉnh ủy Lâm Đồng theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tập trung thực hiện tốt vai trò tham mưu theo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, trọng tâm là tham mưu chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 13 của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…
Đặc biệt, hội nghị đã thông qua Kế hoạch hoạt động trồng cây hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Theo dự kiến hoạt động này sẽ diễn ra vào giai đoạn 1. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, các cơ quan, đơn vị trong khối đã trao đổi, thảo luận đồng thời thống nhất mục tiêu đề ra để triển khai có hiệu quả trong thời gian tới. Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm khối trưởng khối thi đua và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh làm khối phó./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)