Tin tức

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết .

Thứ tư, 28/04/2021 - 21:25

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng''


                                                   

Lamdongtv.vn - Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra từ ngày 3/5 đến ngày 2/8/2021 nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng đã đề ra. 

 Nội dung thi gồm những nội dung trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2016-2021.

 
 


  

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa