Tin tức

Lâm Đồng giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động

Thứ ba, 29/10/2019 - 07:33

(Lamdongtv.vn) - Trong tháng 10, ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức thẩm định các điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 05 cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Thực hiện công tác dạy nghề và tạo việc làn mới cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, riêng trong tháng 10, ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức thẩm định các điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 05 cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động và tổng số lao động được giải quyết việc làm trong tháng là  1.200 người trong đó tạo việc làm mới cho khoảng 400 lao động, xuất khẩu lao động 45 người nâng lũy kế 10 tháng, tổng số lao động được giải quyết việc làm cho gần 3.000 người, đạt 89,6% kế hoạch năm trong đó tạo việc làm mới 8.600 lao động, xuất khẩu lao động 640 người./.
Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)