Tin tức

Tổng kết 15 năm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Thứ tư, 14/08/2019 - 09:00

(Lamdongtv.vn) - Sở Tư Pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 48 của bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện các phòng tư pháp của các huyện, thành.
Qua 15 năm thực hiện nghị quyết 48 của bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, có thể nhận thấy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh từng bước được hoàn thiện và đồng bộ theo từng năm. Các văn bản pháp luật được ban hành cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi. Qua đó, từng bước phat huy vai trò và hiệu lực của pháo luật trong việc quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế.
Cụ thể, pháp luật về giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, thể thao, văn hóa – thông tin… đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý, xây dựng cơ sở pháp lý để tổ chức quản lý thực chất và có hiệu quả. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã cơ bản tuân thủ quy định tại Luật năm 2015, trong đó chú trọng quan tâm triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ, quy trình; công tác thẩm định, góp ý văn bản đã được sở Tư Pháp thực hiện đúng quy định. Việc bồi dưỡng kĩ năng, kiến thức, cập nhật thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và toàn diện. Vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tổ chức thi hành pháp luật ngày một hiệu quả hơn.
Sở Tư pháp tỉnh cũng đã có nhiều hình thức đa dạng để phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân. Tuy nhiên, trong 15 năm qua, hệ thống pháp luật chưa thực sự hoàn chỉnh, đồng bộ; các văn bản quy phạm pháp luật còn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu xây dựng của nhà nước pháp quyền. Quy trình xây dựng pháp luật có đổi mới nhưng chua phát huy vai trò của các chủ thể trong hoạt động xây dựng pháp luật, chưa phát huy hết vai trò của các đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố. Sự chồng chéo, cồng kềnh, của các quy định pháp luật kiến công tác thi hành pháp luật chưa thực sự hiệu quả. 

Để nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật gắn với cải cách hành chính, cải cách tư pháp, trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phảm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu tình hình mới./.
Phương Trà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
Quảng cáo cột phải trên cùng
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng