Tin tức

Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Thứ bảy, 30/10/2021 - 16:10

(Lamdongtv.vn) - Sở Tư Pháp tỉnh đã chủ trì hội nghị trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật liên quan thuộc thẩm quyền UBND Tỉnh. Các đại biểu đã được hướng dẫn công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

 
Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, các đơn vị liên quan. Theo Sở Tư Pháp, tính đến hết ngày 15/10/2021 có 17 sở, ban, ngành và 12 UBND cấp huyện, TP gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp theo quy định. Tuy nhiên, kết quả rà soát do các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chưa đảm bảo theo yêu cầu của kế hoạch đặt ra và quy định tại Điều 147, Điều 148 của Nghị định số 34 của CP. Nội dung kiến nghị các sở, ban, ngành mới chỉ dừng lại ở việc xác định hiệu lực của văn bản, chưa rà soát cụ thể về nội dung của văn bản; thẩm quyền ban hành văn bản; tính khả thi; những quy định hết hiệu lực; những quy định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.... Đối với UBND cấp huyện cũng chỉ liệt kê các văn bản đề nghị thay thế, bãi bỏ... nhưng chưa nêu rõ vướng mắc, khó khăn khi áp dụng trên thực tế tại địa phương đối với từng văn bản. Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát độc lập 106/476 văn bản gồm các Lĩnh vực Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn một số nội dung chính về nghiệp vụ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật như Căn cứ ban hành; Thẩm quyền ban hành; Nội dung của văn bản: rà soát theo điều, khoản, điểm của văn bản gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Đối tượng điều chỉnh; Hình thức, Nội dung của văn bản; Quan hệ xã hội mới cần được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời thảo luận, giải đáp các vướng mắc, khó khăn, chia nhóm theo tổ nắm bắt nghiệp vụ, lập phiếu rà soát theo quy định.
Việc trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật liên quan thuộc thẩm quyền UBND Tỉnh nhằm phát hiện các quy định chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Sở Tư pháp tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa