Tin tức

UBMTTQVN tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

Thứ năm, 28/10/2021 - 08:09

(Lamdongtv.vn) - UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã Hội nghị trực tuyến với UBMTTQ các cấp trong tỉnh tại 12 điểm cầu để phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp .

 UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã Hội nghị trực tuyến với UBMTTQ các cấp trong tỉnh tại 12 điểm cầu để phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tinh Lâm Đồng lần thứ XI và Chương trình hành động của Uy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.Tại Hội nghị, các đại biểu MTTQ các cấp, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc tham dự ở các đầu cầu trực tuyến đã nghe đại diện Ban tuyên giáo TU quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.
Trên cơ sở các nội dung Nghị quyết, UBMTTQ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động hết sức cụ thể, và đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết; coi đây là công việc thường xuyên, phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống MTTQ để từng thành viên mặt trận đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.
Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ động viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Anh Hào

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa