Tin tức

Lâm Đồng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với F1

Thứ tư, 17/11/2021 - 09:26

Lamdongtv.vn - Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân Covid-19,từ 0 giờ 00 ngày 18/11/2021

UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản 8301/UBND-VX3 ngày 16/11/2021 về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân Covid-19

Xét đề xuất của Sở Y tế tại văn bản số 3326/SYT-NVY ngày 14/11/2021 về việc tham mưu nội dung chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 15/11/2021; của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 188-TB/TU ngày 15/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Từ 0 giờ 00 ngày 18/11/2021, thống nhất áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (đối tượng F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Y tế, kể cả các trường hợp F1 đang cách ly tập trung).

2. Giao Sở Y tế trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình thực tế của từng địa phương:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc tố chức cách ly các trường hợp F1 đủ điều kiện tại nhà nêu tại Điểm 1 văn bản này theo quy định.
b) Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án từng bước áp dụng điều trị F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà theo quy định.

3. UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế đảm bảo đúng quy định, an toàn, hiệu quả, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch./

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa