Tin tức

60 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo trong nhiệm kì 2019-2024

Thứ tư, 06/11/2019 - 09:36

(Lamdongtv.vn) - Vận động 60 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo là mục tiêu phấn đấu của MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên trong nhiệm kì 2019-2024

Trong đó, phấn đấu huy động 12 tỷ đồng quỹ trong năm 2019. Để làm được điều này, MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng xác định đẩy mạnh tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực giúp đỡ người nghèo, phấn đấu đến năm 2020 sẽ kiên cố hóa nhà ở cho hộ nghèo, không còn tình trạng nhà ở tạm bợ. Các địa phương cũng đề ra các kế hoạch vận động từng cấp Quỹ vì người nghèo và chú trọng hình thức kết nghĩa đỡ đầu giúp các địa phương, cơ sở gặp khó khăn.
Song song với đó, các phong trào yêu nước và các cuộc vận động cần tiếp tục tổ chức sâu rộng trong thời gian tới nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, huy động toàn xã hội đóng góp trí tuệ, công sức nhằm hoàn thành các mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân./. 
Phương Trà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa