Tin tức

Hơn 538 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ hai, 20/12/2021 - 09:00

(Lamdongtv.vn) - Theo thống kê năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 538 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc giatrên địa bàn


Tổng nguồn vốn 538 tỷ đồng trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 15 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 523 tỷ đồng.  Kết quả đã giải ngân 100% nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với hơn 152 tỷ đồng và hơn 193 tấn gạo; đối với công tác giảm nghèo bền vững giải ngân gần 221 tỷ đồng. 
Riêng Chương trình tục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã bố trí hơn 15 tỷ đồng nguồn vốn Trung ương cho các đơn vị có liên quan. Đồng thời, nguồn vốn 150 tỷ đồng ngân sách địa phương, ước giải ngân đến thời điểm này đạt tỷ lệ 93% và ước đạt 100% kế hoạch đến 31/1/2022.
Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa