Tin tức

Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ hai, 24/01/2022 - 07:14

(Lamdongtv.vn) - Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết công tác Dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Phạm Bình Minh; cùng lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu Lâm Đồng có lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Dân tộc tỉnh, cùng các sở, ngành liên quan tham dự.
Năm 2021, Ủy Ban Dân tộc đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực với quyết tâm cao nhất, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm. Ủy Ban Dân tộc luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác dân tộc; tích cực, chủ động, chỉ đạo các đơn vị bám sát nhiệm vụ triển khai kế hoạch đúng tiến độ, vv. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước tích cực lao động, sản xuất, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. 

Đối với Lâm Đồng, trong năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc một cách linh hoạt, có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa thực hiện các chính sách, công tác dân tộc địa bàn tỉnh; hỗ trợ cho trên 22 nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ người DTTS với số tiền trên 33,5 tỷ đồng. Tình hình sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021 tương đối ổn định, phần lớn người dân đã thay đổi phương thức canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã có một bộ phận người dân tộc thiểu số tại các huyện, thành trên địa bàn tỉnh áp dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất rau, hoa và phát triển chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; 100% xã đồng bào dân tộc trong tỉnh có nhà văn hóa; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt 96%; hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 91%; y tế, giáo dục được đầu tư, triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, cũng như việc học của con em DTTS; tình hình an ninh trật tự trong vùng DTTS luôn được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của  người dân vùng DTTS được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh Tờ trình nhu cầu vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021 và 2022 tỉnh Lâm Đồng gửi Ban chỉ đạo Trung ương với tổng nhu cầu vốn dự kiến trong năm 2 năm là trên 592 tỷ đồng, vv.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến tập trung về thực hiện các chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số, bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Năm 2022 và những năm tiếp theo, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy Ban Dân tộc tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia DTTS và Miền núi giai đoạn 2021 – 2030, và mục tiêu trung hạn 2021 – 2025; đặc biệt, bán sát mục tiêu là người dân thực sự được thụ hưởng các chính sách đầu tư từ chương trình, khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào DTTS; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, để thúc đẩy vùng đồng bào DTTS và miền núi trong cả nước phát triển nhanh và bền vững./. 
Thế Hạnh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa