Tin tức

Hội nghị báo cáo viên toàn quốc

Thứ sáu, 21/01/2022 - 07:12

(Lamdongtv.vn) - Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và tổng kết công tác tuyên truyền miệng 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các báo cáo viên thuộc các sở, ngành đã tham dự. 
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Trưởng Ban Đối ngoại Trung tương thông tin về tình hình thời sự trong nước cũng như các vấn đề tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến nền kinh tế, đời sống của nhân dân. Dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong năm 2022...
Về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021, theo đánh giá của Ban tuyên giáo Trung ương đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn, công tác chính trị trên cả nước đã tham mưu các cấp ủy tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiều địa phương tổ chức Hội thi ở cấp huyện, cấp cụm và cấp tỉnh. Đảng bộ Quân đội tổ chức hội thi từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên; Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức hội thi từ cấp cục.
Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức 03 Hội thi khu vực 1,2,3 tại Quảng Ninh, Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh. Duy trì các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định… Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.
Về nhiệm vụ năm 2022, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệt tình, trách nhiệm, có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền miệng. Xây dựng chế độ thù lao phù hợp với tính đặc thù nghề nghiệp của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng…../.
Quang Hoạt

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa