Tin tức

Nói chuyện chuyên đề Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và tình hình biển đảo

Thứ bảy, 04/05/2024 - 06:33

(Lamdongtv.vn) - Sáng ngày 3.5, khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và tình hình thời sự biển đảo Việt Nam

Tại đây, hơn 150 cán bộ hội viên của khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng được Đại tá, phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Họa, khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Lục quân thông tin về các nội dung, ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (ĐBP). Tròn 70 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử của chiến dịch ĐBP vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc: Chiến dịch lịch sử ĐPB tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường cách mạng, bảo vệ, xây dựng đất nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong điều kiện mới. Chiến thắng ĐBP năm 1954 là bài học lớn trong chỉ đạo chiến lược và tiến xa hơn là xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, tiến thẳng lên hiện đại; là cơ sở để phát triển nền ngoại giao Việt Nam và hội nhập với quốc tế trong thời đại ngày nay. Sau 56 ngày đêm chiến đấu liên tục, quân và dân ta đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm ĐPB, loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 quân địch; tổng số  sỹ quan, hạ sỹ quan địch bị tiêu diệt và bí bắt là  hơn 1.700 tên. Ta thu toàn bộ  vũ khí, kho tàng của địch ở Điện Biên Phủ.
Cũng trong buổi nói chuyện này, các cán bộ, hội viên của  khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng còn được cung cấp thông tin về tình hình nhiềm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời gian gần đây. Qua đó cho thấy biển đông cú ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị đất nước. Trữ lượng dự báo tại vùng biển và thềm lục địa Việt Nam có khoảng 3 đến 7 tỷ tấn dầu quy đổi, trữ lượng khai thác từ 4-5 tỷ tấn.
Thông qua buổi nói chuyện chuyên đề nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, hội viên các tổ chức thành viên của Khối thi đua đối với các thành tựu quan trọng, vẻ vang của quân và dân cả nước trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng  để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa