Video

Đối thoại về cải cách hành chính kỳ II - 04/2022

Thứ hai, 02/05/2022 - 11:19

Thu hút và đầu tư phát triển du lịch ở Bảo Lộc những vấn đề đặt ra /- Lãnh đạo Bảo Lộc đã có những giải trình gì quanh việc khai thác và phát huy tiềm năng sản có của Bảo Lộc để phát triển kinh tế xã hội tại đây???

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa