Tin tức

Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2022

Thứ tư, 11/05/2022 - 06:49

(Lamdongtv.vn) - Chiều ngày 6/5, tại TP Đà Lạt, Cụm thi đua số 1 bao gồm: TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, huyện Đức Trọng và Di Linh đã tiến hành hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022

 Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã tập trung thảo luận và đi đến thống nhất triển khai thực hiện kế hoạch phát động thi đua, đăng ký bảng điểm thi đua, các hình thức khen thưởng, các danh hiệu thi đua năm 2022 và cụ thể hóa các phong trào yêu nước của Cụm thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Trong đó, từng địa phương trong cụm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp tổ chức thi đua thường xuyên, rộng khắp, tạo khí thể sôi nổi trong toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân… tham gia nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm chuyển biến về nhận thức, phát huy tính chủ động sáng tạo của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức. Các ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao để đảm bảo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022.
Phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những mô hình mới, nhân tố mới đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đặc biệt, các đơn vị trong cụm đặt quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của từng địa phương ở mức hợp lý và bền vững; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục xây dựng Cụm thi đua số 1 trở thành cụm kinh tế động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng năm 2022, kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngoài ra, 4 đơn vị trong cụm thi đua số 1 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", “Trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025” và phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở" gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"..vv… Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua trên tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng./.
Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa