Tin tức

Phấn đấu hoàn thành toàn diện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Thứ năm, 21/11/2019 - 08:30

(Lamdongtv.vn) - Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 để nghe kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019, đồng cho ý kiến vào dự thảo mục tiêu kế hoạch của năm 2020

Đc Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đc Đoàn Văn Việt - PBT Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đc Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các Đc trong BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành và các địa phương.
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019 kinh tế Lâm Đồng tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu 720 triệu đô la, tổng mức đầu tư toàn xã hội 30.500 tỷ đồng, khách du lịch đạt 7hơn 7,1 triệu lượt, thu ngân sách nhà nước đạt 8.298 tỷ đồng bằng 103% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, hộ đồng bào DTTS giảm 2%. Toàn tỉnh có thêm 12 xã và 1 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, đảm bảo kế hoạch theo Nghị quyết đề ra, nâng tổng số xã của Lâm Đồng đạt chuẩn Nông thôn mới 99/116 xã với tỷ lệ 85,3%. Năm 2019 toàn tỉnh xẩy ra 661 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, giảm 175 vụ so với năm 2018, trong đó 312 vụ đã xác định được đối tượng, diện tích rừng thiệt hại hơn 54ha, lâm sản thiệt hại 3.624m3. Quốc phòng, an ninh – trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, viêc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo, tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự chuyển biến mới. Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 – 19 – 39 của Trung ương. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao hoạt động của bộ máy và các lĩnh vực công tác ở các cấp, các ngành trong tỉnh.
Bên cạnh kết quả đạt được, năm 2019 một số lĩnh vực của Lâm Đồng vẫn gặp khó khăn, đó là kinh tế phát triển chưa đồng đều giữa các ngành, các lĩnh vực; giải pháp phòng ngừa dịch bệnh trong sản xuất hiệu quả chưa cao, giá cả một số mặt hàng nông sản chưa ổn định, tình hình vi phạm Luật lâm nghiệp tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường chưa đảm bảo, vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, đô thị chưa giảm, tiến độ xây dựng và giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm so với kế hoạch, các lĩnh vực thu hút đầu tư còn gặp khó khăn, kết quả giảm  nghèo ở một số địa phương chưa bền vững…. Hội nghị đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành địa phương phân tích, đánh giá những hạn chế, phát huy kinh nghiệm trong triển khai, đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kế hoạch kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của năn 2020, trong đó chú trọng đến chỉ tiêu tăng trưởng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là nông nghiệp mũi nhọn, phát triển du lịch và đảm bảo an sinh xã hội toàn diện các lĩnh vực gắn với tiềm năng, thế mạnh của Lâm Đồng.
     Phát biểu kết luận hội nghị, Đc Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm : Vượt qua thử thách, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10”, năm 2019 kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Lâm Đồng vẫn có nhiều kết quả nổi bật. 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó 5 – 6 chỉ tiêu tạo dấu ấn toàn diện. Đc Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Trên cơ sở những ý kiến phân tích, đánh giá kỹ lượng của hội nghị này làn tiền đề, là kinh nghiệm quý báu, tạo động lực cho nền kinh tế - xã hội Lâm Đồng phát triển. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đề ra thì mỗi cấp, mỗi ngành nhất là người đứng đầu cần thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình; trong chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt, hành động phải mạnh mẽ, đoàn kết, tạo sự nhất và quyết tâm cao theo đúng kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã đề ra.

Đối với công tác xây dựng chính quyền, Đc Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, các ngành cần xem đây là yếu tố then chốt tạo động lực trong mọi nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy Lâm Đồng, chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống chính trị.
Đc Nguyễn Xuân Tiến, nhấn mạnh: Năm 2020 Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định: “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, tạo khí thế và động lực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025”, vì vậy với kết quả mới, tinh thần và niềm tin mới, các ngành, địa phương phải tạo sự thống nhất cao để tiếp tục đưa Lâm Đồng ngày càng đi lên. 
      Cũng tại hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Đc Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra Tỉnh, và Đc Hoàng Xuân Thùy - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)